Friday, 8 April 2022

RAD AL-HADIS MIN JIHHAH AL-MATAN: DIRASAH FI MANAHIJ AL-MUHADDISIN WA AL-USULIYIN

 


RAD AL-HADIS MIN JIHHAH AL-MATAN: DIRASAH FI MANAHIJ AL-MUHADDISIN WA AL-USULIYIN

Dr. Mu’taz al-Khatib

Al-Syabkah al-Arabiyyah li al-Abhas wa al-Nasyr – Beirut. 2011.

Muka surat : 454 (downlaod kitab di sini)


MANHAJ TERIMA HADIS DI SISI ULAMA HADIS

 

1.       Tujuan ilmu Mustalah Hadis – Untuk  memastikan sesuatu hadis itu, sejauh mana ia boleh dipercayai dan dapat dibezakan antara:

a.       Sahih dan saqim

b.       Diterima dan ditolak[1].

 

2.       Semua ini tidak ada motif yang lain kecuali untuk melawan pemalsuan hadis dan kekeliruan terhadap hadis[2].

 

3.       Ulama hadis tengok hadis dari sudut sanad:

a.       Sahih

b.       Doif.

                                                               i.      Boleh dikuatkan.

                                                              ii.      Tak boleh dikuatkan[3].

 

4.       Ulama Usul lihat hadis dari sudut tahap-tahap qatie dan zanni yang berkaitan dengan hadis. Tidak dibataskan dari sudut sanad sepertimana yang dilakukan oleh para ulama hadis. Bahkan, ulama usul lihat juga dari sudut matan[4].

 

5.       Perbahasan berkenaan muktalaf hadis, nasikh – Mansukh, dll, semua ini perbahasan usul fiqh, bukan ulama hadis[5].

 

6.       Kebiasaannya istilah yang digunakan:

a.       Ulama usul – guna istilah SUNNAH.

b.       Ulama hadis – guna istilah HADIS[6].

 

7.       Bagi ulama Hadis – hadis adalah merangkumi sifat, akhlak, rupa paras, perkataan, perbuatan dan diam Nabi Muhammad saw.

-          Termasuk maksud hadis adalah amalan sahabat (mauquf) dan Tabiin (maqtu’)[7].

-          Zarkashi bantah memasukkan sahabat dari maksud hadis.

-          Sakhawi kata, hadis maqtu’ juga penting. Untuk nak faham kehendak Nabi[8].

 

8.       QADHI IYADH – asal bagi hadis adalah melihat pada sanad.

 

9.       IBN REJAB AL-HANBALI – nak tahu sahih sesuatu hadis:

a.       Tahu rijal hadis.

b.       Tahu tahap siqah rawi[9].

 

10.     AHMAD BIN HANBAL – di sisi ulama hadis, hujah dan amal hadis dibataskan pada sanad, tanpa ada syarat yang lain[10].

 

11.     IBN TAIMIYYAH – penentukan sesuatu hadis itu mutawatir tidak disepakati dalam kalangan ahli hadis.

 

-          IBN AL-JAWZI – tawatur hadis itu dilihat pada dua:

o   Umum

o   Khusus.

-          Tawatur Khusus tidak semestinya diterima oleh orang ramai[11].

-          (P) di sinilah bukti ada konsep rasikh dalam ilmu. Iaitu, ada orang tertentu faham sedangkan orang lain tidak faham.

 

12.     HAKIM – hadis ma’lul datang dari hadis yang diriwayatkan oleh siqah.

-          SAKHAWI - Jika ada qarinah, maka hadis itu boleh sahih (bahkan Qatie)[12]

o   Jika diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

o   Jika hadis itu dijadikan hujah oleh imam mazhab empat[13].

 

13.     HANAFI – hadis ahad tetap zanni, walaupun ada qarinah[14].

 

MANHAJ TERIMA HADIS AHAD DI SISI AHLI USUL

 

14.     Tugas Usul fiqh adalah – focus dari sudut istinbat. Istinbat berlaku untuk nak keluarkan hukum dari dalil-dalil selaras dengan kaedah-kaedah tertentu[15].

 

15.     Ta’rif Usul al-Fiqh : dalil-dalil fiqh terbina darinya dan apa-apa yang berhubungan dengan dalill-dalil atas jalan ijmal[16].

 

16.     Usul fiqh terbina dengan himpunan dalil Aqli dan Naqli[17].

 

17.     Dalam menilai hadis, usuli ada empat perkara:

a.       Qatie yang benar.

b.       Qatie dusta

c.        Tidak qatie benar.

d.       Tidak qatie dusta[18].

 

18.      (P) buat kaedah umum guna kaedah istiqra. Kemudian, nas-nas juzie dibandingkan dengan usul itu. Jika berlaku percanggahan, maka:

a.       Mustasnayat.

b.       Ta’wil

c.        Tolak.

 

19.     Asas pembahagian Mutawatir dan Ahad dimulai oleh Ahli Usul. Tetapi, dikembangkan oleh ahli hadis[19].

 

20.     Bukanlah Usuli abaikan sanad, tetapi penentuan terima dan tolak sesuatu hadis di sisi mereka bukan pada sanad[20].

 

21.     AL-‘ASQALANI  - hadis mutawatir bukan perbahasan sanad. Sebab, perbahasan sanad memerlukan kepada penentuan hadis itu sahih atau doif; diterima dan ditolak dengan tengok pada rijal, lafaz yang digunakan; semua ini tidak berlaku pada hadis mutawatir[21].

-          Perkara sama diungkapkan oleh AL-JAZAIRI[22].

 

22.     Tidak sepakat, bilangan perawi yang boleh dianggap sebagai mutawatir.

-          Ada kata 20 turuq[23].

 

ULAMA USUL MENERIMA HADIS TANPA LIHAT PADA SUDUT SANAD

23.     Cara Ulama Usul terima hadis tanpa lihat pada sanad berfaktorkan:

a.       Semua ulama berhujah dengan hadis itu.

b.       Selaras dengan al-Quran.

c.        Selaras dengan usul agama.

-          IBN AL-HASSAR : semua ini diterima, selama dalam sanad tidak ada kazzab. Imam al-Sayuti namakan hadis ini MAQBUL[24].

 

24.     Para ahli usul, kadangkala mengatakan sesuatu hadis itu sahih bukan dilihat dari sudut sanad.

-          IMAM SAYUTI kata, antara ulama yang pernah sahihkan hadis bukan dengan sanad adalah Ibn Abdil Bar.

-          Contoh hadis : [25]الدينار اربعة وعشرون قيراطا

 

PERTAMA : SELARAS DENGAN USUL

 

25.     ABU AL-HASAN BIN AL-HASSAR AL-ANDALUSI (611) :

وَقد يعلم الْفَقِيه صِحَة الحَدِيث بموافقة الْأُصُول أَو آيَة من كتاب الله تَعَالَى فيحمله ذَلِك على قبُول الحَدِيث وَالْعَمَل بِهِ واعتقاد صِحَّته وَإِذا لم يكن فِي سَنَده كَذَّاب فَلَا بَأْس بِإِطْلَاق القَوْل بِصِحَّتِهِ إِذا وَافق كتاب الله تَعَالَى وَسَائِر أصُول الشَّرِيعَة وَقَالَ ابْن عبد الْبر سَأَلَ التِّرْمِذِيّ البُخَارِيّ عَن حَدِيث أبي هُرَيْرَة - رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ - فِي الْبَحْر هُوَ الطّهُور مَاؤُهُ فَقَالَ صَحِيح قَالَ وَمَا أَدْرِي مَا هَذَا من البُخَارِيّ وَأهل الحَدِيث لَا يحتجون بِمثل إِسْنَاده وَلَكِن الحَدِيث عِنْدِي صَحِيح من جِهَة أَن الْعلمَاء تلقوهُ بِالْقبُولِ قَالَ ابْن الْحصار وَلَعَلَّ البُخَارِيّ رأى رَأْي الْفُقَهَاء انْتهى[26]

-          hadis saheh jika selaras dengan usul.

-          Ia boleh dijadikan sandaran, jika tidak ada perawi kazzab[27].

 

26.    Ibn al-Himmam berkata: kalau hadis doif ada qarinah, maka ia boleh jadi sahih[28].

 

27.    AL-DABBUSI kata : hadis yang ihtimal dusta atau benar, tidak boleh terus dianggap batil. Perlu dipastikan terlebih dahulu. Apabila selaras dengan Qiyas, maka dianggap ia benar dan boleh dibuat hujah[29].

 

KEDUA : SEMUA ULAMA TERIMA

28.    Al-‘Asqalani : terima hadis yang ulama sepakat amalkan hadis tersebut. Contohnya, hadis “tiada wasiat bagi waris”, dan hadis: “air itu berubah warna, rasa dan baunya[30]

أن يتفق العلماء على العمل بمدلول حديث فإنه يقبل ويجب العمل به.قال: وقد صرح بذلك جماعة من أئمة الأصول ومثل لذلك بمثالين: أحدهما: حديث "لا وصية لوارث". وثانيهما: حديث "الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه". يصير نجسا لم يثبت إسناداهما إلا أن العلماء لم يختلفوا في قبولهما[31]

 

 

-           sakhawi pun kata perkara yang sama. Nukilkan pendapat syafie sama[32].

وَكَذَا إِذَا تَلَقَّتِ الْأُمَّةُ الضَّعِيفَ بِالْقَبُولِ يُعْمَلُ بِهِ عَلَى الصَّحِيحِ، حَتَّى إِنَّهُ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الْمُتَوَاتِرِ فِي أَنَّهُ يَنْسَخُ الْمَقْطُوعَ بِهِ ; وَلِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي حَدِيثِ: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» : إِنَّهُ لَا يُثْبِتُهُ أَهْلُ الْحَدِيثِ، وَلَكِنَّ الْعَامَّةَ تَلَقَّتْهُ بِالْقَبُولِ، وَعَمِلُوا بِهِ حَتَّى جَعَلُوهُ نَاسِخًا لِآيَةِ الْوَصِيَّةِ لَهُ[33]

 

 

-          Diakui juga oleh Khatib al-Baghdadi[34]:

 

وَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ لَا تَثْبُتُ مِنْ جِهَةِ الْإِسْنَادِ , لَكِنْ لَمَّا تَلَقَّتْهَا الْكَافَّةُ عَنِ الْكَافَّةِ غَنَوْا بِصِحَّتِهَا عِنْدَهُمْ عَنْ طَلَبِ الْإِسْنَادِ لَهَا[35]

 

29.    Syah Anwar Kashmiri menyatakan, ada setengan ulama mengatakan bahawa hadis yang doif, jika sepakat ulama amalkan hadis tersebut, ia boleh naik ke darjat yang hadis itu boleh diamalkan. Anwar Kashmiri mendokong pendapat ini[36].

 

 

KETIGA : MUJTAHID BERHUJAH DENGAN HADIS ITU

 

 

30.     Apabila Mujtahid beristidlal dengan sesuatu hadis, menandakan hadis itu dianggap saheh di sisinya[37].

-          Kata al-Baghdadi[38]:

فَأَمَّا إِذَا عَمِلَ الْعَالِمُ بِخَبَرِ مَنْ رَوَى عَنْهُ لِأَجْلِهِ , فَإِنَّ ذَلِكَ يَكُونُ تَعْدِيلًا لَهُ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ , لِأَنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ بِخَبَرِهِ إِلَّا وَهُوَ رِضًا عِنْدَهُ عَدْلٌ , فَقَامَ عَمَلُهُ بِخَبَرِهِ مَقَامَ قَوْلِهِ: هُوَ عَدْلٌ مَقْبُولُ الْخَبَرِ[39]

 

31.    Pendapat ini ditolak Ibn al-Solah. Kata beliau[40]:

إِن عمل الْعَالم أَو فتياه على وفْق حَدِيث لَيْسَ حكما مِنْهُ بِصِحَّة ذَلِك الحَدِيث[41]

 

وَهَذَا مِنْهُ عَجِيب لِأَن ذَلِك لم يلاق كَلَام ابْن الصّلاح فإ كَلَامه مَفْرُوض فِي غير هَذِه الْحَالة وَانْظُر قَوْله عمل الْعَالم على وفْق حَدِيث لَيْسَ حكما بِصِحَّة ذَلِك الحَدِيث فَعلم أَن كَلَامه فِيمَا إِذا لم يظْهر أَن ذَلِك مُسْتَنده وَنَظِير ذَلِك الْخلاف الأصولي فِي الْإِجْمَاع الْمُوَافق لخَبر هَل يجب أَن يكون عَنهُ[42]

 

 

32.    Komen AL-IRAQI: hadis doif bukan sebagai sandaran, tetapi sekadar untuk diamalkan ketika ketiadaan dalil lain, seperti Ahmad bin Hanbal terima hadis ahad berbanding mengamalkan Qiyas[43].

وكما حكى عن الإمام أحمد من أنه يقدم الحديث الضعيف على القياس وحل بعضهم هذا على أنه أريد بالضعيف هنا الحديث الحسن والله أعلم[44]

 

KESIMPULAN

 

33.    Sikap ulama terhadap hadis ahad:

a.       Ulama usul – zanni walaupun muhtah bi al-Qarain.

b.       Sebilangan ulama Usul yang lain (al-Juwaini, al-Ghazali, al-Amidi, al-Razi dan al-Hajib) zanni. Tetapi, jika ada muhtaf al-Qarain, maka jadi Qatie. Disokong oleh sebilangan ulama hadis seperti Ibn al-Solah, al-Nawawi dan Ibn Hajar[45].

c.        Sebahagian Ulama hadis – qatie dan wajib beramal dengannya.

                                                               i.      Dibuat hujah untuk usul dan Furu’.

                                                              ii.      Dibuat hujah dalam hal aqidah dan hukum.

                                                            iii.      Jika tolak, tidak jadi kafir. Tetapi, berdosa[46].

                                                            iv.      Al-Juwaini ada kata, pandangan hasyawiyyah dari mazhab HANBALI kata, hadis ahad adalah qatie[47].

ذهبت الحشوية من الحنابلة وكتبة الحديث إلى أن خبر الواحد العدل يوجب العلم وهذا خزي لا يخفى مدركه على ذي لب[48]

 

34.    Cara nak qatiekan hadis ahad yang zanni adalah melalui qarinah. Namun, tidak sama pendekatan antara ulama Usul dan Ulama Hadis dalam hal qarinah itu.

a.        Ulama Usul – melalui matan.

b.       Ulama hadis – melalui sanad, iaitu dari sudut rawi dan riwayat[49].

 

35.    Dasar ulama Usul dalam memahami ilmu agama adalah:

a.       Perbuatan dan amalan.

b.       Musytarak antara akal dan uruf.

c.        Mendengar (سمعي محض[50])

 

 

BAHAGIAN PERTAMA : HADIS-HADIS YANG TERTOLAK

 

36.    Nak tau hadis itu tertolak adalah, apabila segala syara-syarat diterima hadis sudah tidak ada, maka hadis itu tertolak[51].

-          Antara maksud tertolak :

o   Tidak dapat ditarjih.

o   Tidak dapat dibuktikan[52].

 

37.    Kaedah ini, Mu’taz kata tidak baik dan tidak kuat[53]. Kerana, nak buktikan saheh hadis perlu kepada tidak syaz dan tidak illat[54].

كل مَرْوِيّ تكون رُوَاته أهل عَدَالَة وَضبط فَهُوَ مَقْبُول يحْتَج بِهِ وكل مَرْوِيّ لَا تكون رُوَاته من أهل الْعَدَالَة والضبط فَهُوَ مَرْدُود لَا يحْتَج بِهِ[55]

 

38.    Imam al-Ghazali kata, perawi itu tetap adil, walaupun pernah sekali sekala berdusta atau tersilap[56].

يَجِبُ عَلَيْنَا قَبُولُ قَوْلِ الْعَدْلِ وَرُبَّمَا كَانَ كَاذِبًا أَوْ غَالِطًا، وَلَا يَجُوزُ قَبُولُ قَوْلِ الْفَاسِقِ وَرُبَّمَا كَانَ صَادِقً[57]

 

39.    Perbezaan ulama hadis dan ulama usul dalam hal tolak hadis:

a.        Ulama hadis – dilihat pada sudut perawi itu, jika gagal dibuktikan bahawa dia benar, maka hadis itu tertolak.

b.       Ulama usul – dilihat hadis itu, boleh diamalkan atau tidak[58].

 

40.    Dasar penerimaan itu, kalau zan dan ijtihad kita kata dia dhobit dan adil, maka diterima.

 

فَمَتَى غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ عَدَالَتُهُمْ وَضَبْطُهُمْ لِمَا تَحَمَّلُوا، وَإِتْقَانُهُمْ لِمَا أَوْجَبَ قَبُولَهَا مِنْهُمْ. وَمَتَى غَلَبَ فِي ظَنِّنَا غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِهِمْ وَجَبَ رَدُّهَا، وَلَمْ يَجُزْ لَنَا قَبُولُهَا، وَكَذَلِكَ أَخْبَارُ الْآحَادِ، يَجُوزُ رَدُّهَا لِعِلَلٍ، إذَا كَانَ طَرِيقُ قَبُولِهَا مِنْ قَوْمٍ بِأَعْيَانِهِمْ الِاجْتِهَادَ وَغَالِبُ الظَّنِّ، عَلَى جِهَةِ حُسْنِ الظَّنِّ بِالرُّوَاةِ[59]

 

41.    Mekanisma untuk nak buktikan bahawa hadis itu zann:

a.       Ulama hadis dan Syafie – berdasarkan sanad (kekuatan rawi dan sanad bersambung).

b.       Maliki dan Hanbali – turut disertakan matan sama[60].

 

 

42.    Cara ulama hadis nak kuatkan zann – melalui jalan iktibar. Iaitu, melalui proses mutaba-ah dan syawahid[61].

 

43.    Sufyan al-Sauri nak kuatkan hadis:

a.       Agama perawi baik

b.       Dia muktabar

c.        Dia tiada sebarang aib[62].

 

44.    Kalau sesuatu hadis doif jiddan, ia boleh jadi doif jika banyak turuq. Apabila banyak turuq, ia dah jadi doif. Apabila ada banyak mutaba-ah dan syawahid, mungkin ia boleh jadi hasan lighairih[63].

 

 

45.    Lemah boleh jadi HASAN:

-          IBN HAJAR - Jika lemah kerana factor DOBIT, maka hadis itu boleh jadi HASAN apabila banyak turuq.

-          IBN HAJAR - Jika lemah kerana factor JAHALAH, hadis itu mungkar. Jika banyak turuq, maka ia boleh jadi doif. Maka boleh disandarkan dalam fadhail amal[64].

-          SAYUTI – kalau lemah itu disebabkan fasiq perawi, maka hadis itu tidak boleh diangkat jadi hasan, walaupun banyak turuq[65].

 

 

46.    Perbezaan qarinah di sudut dua pendekatan:

a.       Ulama hadis – mereka mengkuatkan hadis dari sudut nisbah.

b.       Ulama usul/fiqh – mereka mengkuatkan hadis dari sudut makna hadis[66].

o   Sebab itu, mereka lihat hadis dari sudut keseragaman dengan al-Quran, sunnah ma’rufah, Qiyas dan sebagainya[67]. Namun, dengan syarat bahawa jangan ada perawi dusta dalam sanad hadis[68]. Kata Ibn al-Hassar.

 

وَقد يعلم الْفَقِيه صِحَة الحَدِيث بموافقة الْأُصُول أَو آيَة من كتاب الله تَعَالَى فيحمله ذَلِك على قبُول الحَدِيث وَالْعَمَل بِهِ واعتقاد صِحَّته وَإِذا لم يكن فِي سَنَده كَذَّاب فَلَا بَأْس بِإِطْلَاق القَوْل بِصِحَّتِهِ إِذا وَافق كتاب الله تَعَالَى وَسَائِر أصُول الشَّرِيعَة[69]

 

47.     Cara ulama lihat hadis tertolak:

a.       Saqat سقط

                                                               i.      Muallaq.

                                                              ii.      Mursal

                                                            iii.      Mu’dhal.

                                                            iv.      Mungqati’.

 

b.       Ta’n  طعن

                                                               i.      Maudu’.

                                                              ii.      Dll[70].

 

 

48.     SAHEH YANG DIKHILAFI ULAMA:

A.       Hadis mursal

B.       Hadis mudallis.

 

 

PERTAMA : HADIS MURSAL

 

49.     Sikap ulama terhadap hadis mursal.

a.       Ulama hadis dan fuqaha’ hijaz – wahiah dan ditolak sebab terputus sanad.

b.       Ulama fiqh dan fuqaha’ kufah – diterima[71].

-          Al-Jassas menyatakan, kalau perawi yang mengirsalkan hadis itu dikenali seorang yang tidak akan ambil hadis kecuali dari siqah, maka riwayat mursal itu diterima[72].

 

50.     Kekhilafan itu kerana, maksud mursal:

a.       Di sisi ulama fiqh – kata Qadhi Iyyad - semua hadis yang terputus sanad dari bersambungan dengan Nabi. Kata ibnul Solah, Ulama fiqh namakan hadis mu’dhal dan hadis munqati’ sebagai mursal.

b.       Di sisi ulama hadis –hadis yang terputus sanad dengan Langkah tabiin kepada Nabi saw[73].

c.        NAWAWI – setiap hadis yang terputus sanad dengan seorang perawi atau lebih[74].

d.       AL-SIRAJ AL-HINDI – di sisi ulama hadis:

                                                               i.      Mursal – gugur tabiin antara nabi dan sahabat.

                                                              ii.      Mu’dhal – gugur sebelum tabiin ramai perawi

                                                            iii.      Munqati’ – gugur sebelum tabiin seorang perawi.

§  Semua ini, dalam istilah ulama usul adalah MURSAL[75].

 

51.     IBNUL SOLAH - Mursal sahabat – gugur sahabat antara satu sahabat dengan nabi saw. Ini tidak jadi isu. Boleh dijadikan hujah[76].

-          Ini dipanggil sebagai mursal juga oleh Ulama Usul.

 

 

52.     IBN REJAB - Hadis mursal, jika ada qarinah, ia boleh mengkuat zann tersebut dan boleh dibuat hujah[77].

 

DUA : HADIS MUDALLIS

 

53.     Kata AL-HAKIM – tidak sepakat:

a.       Ahli kufah – saheh. Antara yang terima mudallis adalah ULAMA HANAFI.

b.       Ahli Madinah – tidak saheh. Namun, Khatib al-Baghdadi, kalau hadis mudallis itu dapat hilangkan waham, maka boleh dibuat hujah.

*kata al-Zarkashi dan al-Baqilani, dasarnya adalah kalau mereka terima hadis mursal, maka terima hadis mudallis. Jika tolak, maka mereka tolak hadis mudallis[78].

الْقِسْمُ الثَّانِي مِنَ الصَّحِيحِ الْمُخْتَلَفِ فِي صِحَّتِهِ رِوَايَاتُ الْمُدَلِّسِينَ إِذَا لَمْ يَذْكُرُوا أَسْمَاعَهُمْ فِي الرِّوَايَةِ فَإِنَّهَا صَحِيحَةٌ عِنْدَ جَمَاعَةَ مَنْ ذَكَرْنَاهُمْ مِنْ أَئِمَّةِ أَهْلِ الْكُوفَةِ غَيْرُ صَحِيحَةٍ عِنْدَ جَمَاعَةِ مَنْ قَدَّمْنَا ذِكْرَهُمْ مِنْ أَئِمَّةِ أَهْلِ الْمَدِينَة[79]

 

KHILAF ULAMA HADIS DAN USUL TERHADAP PEMAKNAAN ILLAT

 

54.     Ulama hadis MUTAQADDIMIN – illat bermaksud kecacatan yang ada pada sesuatu hadis, sama ada secara zahir ataupun tersembunyi.

-          Tarmizi pernah menggunakan Illat dengan makna nasakh[80].

-          Kemudian, AL-HAKIM nyatakan bahawa hadis illat ini tidak dapat diketahui melalu yang zahir, tetapi melalu yang tersembunyi sahaja. makanya, datang IBNUL SOLAT nyatakan bahawa illat hadis berlaku pada sesuatu yang tersembunyi pada hadis[81].

 

 

55.    Kebiasaan ulama mazhab Hanafi, kata ILLAT bermaksud hadis ahad yang ditolak. Dengan sebab itu, hadis illat dalam perbincangan ulama usul dibawah tajuk syarat-syarat untuk beramal dengan hadis ahad[82].

-          Di sisi Usuli, kata hadis illat juga bermaksud HADIS YANG MANSUKH dan HADIS YANG MUSYKIL[83].

 

 

56.    Di sisi ulama hadis, illat itu adalah kecacatan hadis yang disimpulkan saheh oleh sebilangan ulama.

-          Contoh : hadis cuka:

 

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «نِعْمَ الْأُدُمُ - أَوِ الْإِدَامُ - الْخَلُّ مسلم, 2051

-          Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim[84]. Jadi ia saheh. Tp, Imam tarmizi kata, hadis ini tafarrud, kerana sanad hadis ini tidak lain kecuali dari jalur dari Sulaiman bin Bilal yang ambil hadis dari Hisham.

-          Apabila ia tafarrud, maka berlaku penelitian dalam kalangan ulama hadis seperti Abu Hatim al-Razi. Beliau pernah tanya bapanya, hadis ini mungkar dengan sanad ini.

سألت أبي عن حديثٍ رواه مروان بن محمد الطاطري عن سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي قال: "نعم الإدام الخل". و "بيتٌ لا تمر فيه، جياعٌ أهله". قال أبي: "هذا حديثٌ منكَرٌ بهذا الإسناد.

-          Abu Hatim kata mungkar, sebab dia ragu-ragu bahawa Hisham bin Urwah ada sembunyikan perawi.

-          Bermaksud, sudahlah hadis ini tafarrud, didapati ayah abu Hatim pula kata begitu dari sudut sanad.

 

57.     Jadi, illat dalam kes hadis di atas adalah – apabila ia tafarrud.

-          ABU YA’LA AL-KHALILI – hadis tafarrud adalah syaz:

o   Jika perawi itu tidak siqah, maka ditolak.

o   Jika perawi itu siqah, maka tawaqquf dan tidak boleh dibuat hujah[85].

-          Kata IBN RAJAB AL-HAMBALI – kebanyakkan MUTAQADDIMIN berkata, hadis tafarrud yang tidak ada mutaba’ah dan tidak ada mukhalafah, maka ia illat.

-          MUTAAKHIRIN – Hadis tafarrud ini, jika perawi itu siqah dan mutqin, maka tidak wajar ditolak hadis itu[86].

 

58.    Illat berlaku dalam kalangan ulama hadis dan ulama fiqh:

ULAMA HADIS

ULAMA FIQH

Kebanyakkannya berlaku pada sanad – penentu sahih atau doif[87].

 

Kebanyakkannya berlaku pada matan – penentu boleh diamalkan atau tidak

 

Kecacatan yang tersembunyi dalam sesuatu hadis yang saheh. Diketahui oleh para imam hadis.

 

Kecacatan atau sebarang sebab yang menjadikan sesuatu hadis itu ditolak atau tidak boleh diamalkan seperti nasakh, musykil[88].

 

Mensahihkan hadis dengan factor sanad dan turuq hadis.

 

Mensahihkan sesuatu hadis dengan factor luaran bagi sanad.

 

Mencari kecacatan yang berlaku pada jalur dan riwayat dan periwayatan.

 

Mencari kecacatan pada sejauh mana benarnya perawi dan tidak salah perawi tersebut, dan sejauh mana terikat dengan penakwilan si perawi[89].

 

 

59.    AL-‘ALA-I - Illat dalam pemaknaan ilmu hadis adalah kerja buat pengkritik dari kalangan imam hadis yang melihat kecacatan tersembunyi pada sesuatu hadis. Ia bukan dilakukan oleh ulama fiqh[90].

 

 

 

 

KAEDAH ULAMA HADIS TOLAK HADIS DARI SUDUT MATAN

 

60.     Hadis itu boleh jadi lemah:

a.       Terputus sanad.

                                                               i.      Muallaq

                                                              ii.      Mungqati’

                                                            iii.      Mu’dhal.

                                                            iv.      Mursal

                                                              v.      Mudallis

 

b.       Berlaku jarh pada rawi.

                                                               i.      Majhul

                                                              ii.      Al-lain

                                                            iii.      Maqlub.

                                                            iv.      Musahhaf

                                                              v.      Mudraj

                                                            vi.      Syaz

                                                           vii.      Mua’allal

                                                         viii.      Mudhtarib.

                                                            ix.      Mungkar

                                                              x.      Maudu’[91].

 

PERTAMA : HADIS PALSU

 

61.     Ta’rif Hadis palsu : direkacipta dan rawinya adalah pembohong.[92]

 

62.     Dusta hadis:

a.       Disengajakan. Ini disebut palsu.

b.       Tidak disengajakan – disebut sebagai waham[93]. Khalili namakan sebagai “Shibh al-Maudu’”.

-          Kata Ibn Hibban:

 

قال ابن حبان في عمرو يكذب في الحديث وهما لا تعمدا[94]

*hadis ini dianggap palsu bukan kerana sengaja direka cipta oleh SABIT BIN MUSA, tetapi dia WAHAM.

 

63.     Kata Ibnul Solah : dalam istilah Mutaqaddimin, maudu’ adalah hadis palsu sama ada dengan disengajakan, ataupun waham dari perawi[95].

 

 

64.     Nak tahu sesuatu hadis itu palsu:

a.       Perawi itu mengaku bahawa dia berdusta.

b.       Diselidiki berdasarkan banyak penipuan-penipuan yang dia lakukan.

c.        Atau : apa-apa pun yang setahap dengan penipuan[96].

 

65.     Nak tahu sesuatu hadis itu palsu (2) metode Zahabi:

a.       Sepakat ulama kata perawi itu dusta.

b.       Diketahui melalui pengakuan perawi dusta.

c.        Diselidiki berdasarkan banyak penipuannya.

d.       Melalui kenyataan para ulama, seperti ada setengah kata dia dusta, ada pula yang majoriti kata, hadisnya tergugur[97].

 

66.     Ibn taimiyyah pernah komen berkenaan Ibn al-Jawzi dan Abu al-‘Ala al-Hamdani :

a.       Apabila Berjaya dibuktikan bahawa hadis itu palsu, walaupun perawi itu tidak sengaja memalsukan hadis.

فَإِنَّ الْمَوْضُوعَ فِي اصْطِلَاحِ أَبِي الْفَرَجِ هُوَ الَّذِي قَامَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ الْمُحَدِّثُ بِهِ لَمْ يَتَعَمَّدْ الْكَذِبَ بَلْ غَلِطَ فِيهِ وَلِهَذَا رَوَى فِي كِتَابِهِ فِي الْمَوْضُوعَاتِ أَحَادِيثَ كَثِيرَةً مِنْ هَذَا النَّوْعِ وَقَدْ نَازَعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ فِي كَثِيرٍ مِمَّا ذَكَرَهُ وَقَالُوا إنَّهُ لَيْسَ مِمَّا يَقُومُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ بَاطِلٌ بَلْ بَيَّنُوا ثُبُوتَ بَعْضِ ذَلِكَ لَكِنَّ الْغَالِبَ عَلَى مَا ذَكَرَهُ فِي الْمَوْضُوعَاتِ أَنَّهُ بَاطِلٌ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ[98]

b.       Abu al-‘Ala kata, hadis palsu dibuktikan bahawa perawi itu sengaja palsukan hadis. Dan ia amat sedikit berlaku dalam kalangan salaf[99].

وَأَمَّا الْحَافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ وَأَمْثَالُهُ فَإِنَّمَا يُرِيدُونَ بِالْمَوْضُوعِ الْمُخْتَلَقَ الْمَصْنُوعَ الَّذِي تَعَمَّدَ صَاحِبُهُ الْكَذِبَ وَالْكَذِبُ كَانَ قَلِيلًا فِي السَّلَفِ[100]

 

67.    Kata AL-‘ALA-I – manhaj MUTAAKHIRIN untuk mengatakan sesuatu hadis palsu, agak rumit. Kerana perlu kepada himpun semua turuq dan kema banyak kena buat taftish (cari).

-          Contohnya, sesuatu hadis dikatakan palsu kerana perawi itu متهم بالكذب yang kalau banyak turuq, maka ia tidak boleh dianggap palsu lagi.

-          Hal ini yang berlaku pada Ibn al-Jawzi dalam kitab Maudu’at yang menjadi kritikan oleh sebilangan ulama terhadap beliau[101].

 

68.    Kritikan ulama terhadap IBN AL-JAWZI terhadap KITAB AL-MAUDU’AT

a.       AL-QADHI ABU AL-FARJ AL-NAHRAWANI.

ان راويا معروفا بالكذب في رواياته, لو روي خبرا انفرد به مما يمكن أن يكون حقا أو يكون باطلا, لوجب التوقف علي الحكم بصحته والعمل بما تضمنه, ولم يجز القطع علي التكذيب روايته والحكم بتكذيب ما رواه[102]

 

b.       IBN QUDAMAH

ونقلتُ من خطّ السّيف أَحْمَد بْن المجد، قال: صنّف ابن الجوزيّ كتاب «الموضوعات» ، فأصاب فِي ذِكره أحاديث شنيعة مخالفة للنّقل والعقل.

وممّا لم يصب فيه إطلاقه الوضع على أحاديث بكلام بعض النّاس فِي أحد رُواتها، كقوله: فُلان ضعيف، أو ليس بالقويّ، أو ليّن، وليس ذلك الحديث ممّا يشهد القلب ببُطْلانه، ولا فِيهِ مخالفة ولا معارضة لكتاب ولا سُنَّة ولا إجماع، ولا حُجَّة بأنّه موضوع، سوى كلام ذلك الرجل فِي راويه، وهذا عُدْوان ومجازَفَة. وقد كان أَحْمَد بْن حنبل يقدّم الحديث الضّعيف على القياس[103]

 

c.        AL-ZARKASHI

 

لَا يلْزم من كَونه مَعْرُوفا بِالْوَضْعِ أَن يكون جَمِيع مَا يرويهِ مَوْضُوعا لَكِن الصَّوَاب فِي هَذَا أَنه لَا يحْتَج بِمَا يرويهِ لضَعْفه وَيجوز أَن يكون مَوْضُوعا لَا أَنه مَوْضُوع لَا محَالة[104]

 

وَمَعَ ذَلِك لَا يلْزم من وجود كَذَّاب فِي السَّنَد أَن يكون الحَدِيث مَوْضُوعا إِذْ مُطلق كذب الرَّاوِي لَا يَقْتَضِي وضع الحَدِيث[105]

 

d.       AL-SAKHAWI.[106]

 

(الموضوع) : وهو الكلام (المختلق المصنوع) المعروف راويه بالكذب في الحديث النبوي، مما ليس بمفرده دليلُ الوضع ولكن مع القرائن[107]

 

69.    Sesuatu hadis itu dianggap palsu, bukan semata-mata dilihat dari sudut sanad dan perawi pendusta. Tetapi, perlu dilihat dari sudut matan. Kalau dari sudut sanad, itu memungkinkan bahawa ia boleh diamalkan lagi, iaitu apabila wujud qarinah[108].

 

 

CARA UNTUK NAK TAU HADIS PALSU MELALUI MATAN

 

70.    Kenapa kena tengok matan dalam menentukan sesuatu hadis itu palsu.

a.       Seseorang perawi dusta, dia secara konsisten didapati meriwayatkan hadis palsu. Diketahui itu dengan diteliti semua hadis riwayatnya. Ini adalah pendekatan IBN HIBBAN, AL-UQAILI dan IBN ‘ADI[109].

b.       Seseorang perawi dusta, kadangkala dia bubuh sanad yang sahih.

c.        ada perawi tadliskan perawi palsu[110].

d.       Hadis itu bercanggah dengan hukum qatie, seperti al-Quran, sunnah, hukum akal, perbuatan nabi dari hadis yang diketahui secara pasti[111].

                                                               i.      Kata Khatib al-Baghdadi.

وَلَا يُقْبَلُ خَبَرُ الْوَاحِدِ فِي مُنَافَاةِ حُكْمِ الْعَقْلِ وَحُكْمِ الْقُرْآنِ الثَّابِتِ الْمُحْكَمِ , وَالسُّنَّةِ الْمَعْلُومَةِ , وَالْفِعْلِ الْجَارِي مَجْرَى السُّنَّةِ , وَكُلِّ دَلِيلٍ مَقْطُوعٍ بِهِ , وَإِنَّمَا يُقْبَلُ بِهِ فِيمَا لَا يُقْطَعُ بِهِ[112]

                                                              ii.      Ibn al-Jawzi:

أَلا ترى أَنه لَو اجْتمع خلق من الثِّقَات فَأخْبرُوا أَن الْجمل قد دخل فِي سم الْخياط لما نفعننا ثقتهم وَلَا أثرت فِي خبرهم، لأَنهم أخبروا بمستحيل، فَكل حَدِيث رَأَيْته يُخَالف الْمَعْقُول، أَو يُنَاقض الْأُصُول، فَاعْلَم أَنه مَوْضُوع فَلَا تتكلف اعْتِبَاره[113]

 

                                                            iii.      Al-sakhawi:

قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: وَكُلُّ حَدِيثٍ رَأَيْتَهُ يُخَالِفُ الْعُقُولَ، أَوْ يُنَاقِضُ الْأُصُولَ، فَاعْلَمْ أَنَّهُ مَوْضُوعٌ، فَلَا تَتَكَلَّفِ اعْتِبَارَهُ، أَيْ: لَا تَعْتَبِرْ رُوَاتَهُ، وَلَا تَنْظُرْ فِي جَرْحِهِمْ[114]

 

                                                            iv.      Imam syafie:

ولا يُستدل على أكثرِ صدق الحديث وكذبه إلا بصدق اُلمخبِر وكذبه، إلا في الخاصِّ القليل من الحديث، وذلك أن يُستدل على الصدق والكذب فيه بأن يُحَدِّث المحدث ما لا يجوز أن يكون مثله، أو ما يخالفه ما هو أَثبتُ وأكثرُ دلالاتٍ بالصدق منه[115]

 

                                                              v.      Syu’bah[116]:

قَالَ: قِيلَ لِشُعْبَةَ: " مِنْ أَيْنَ تَعْلَمُ أَنَّ الشَّيْخَ يَكْذِبُ؟ قَالَ: إِذَا رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَأْكُلُوا الْقَرْعَةَ حَتَّى تَذْبَحُوهَا، عَلِمْتُ أَنَّهُ يَكْذِبُ "[117]

 

                                                            vi.      Ibn al-Solah:

وَإِنَّمَا يُعْرَفُ كَوْنُ الْحَدِيثِ مَوْضُوعًا بِإِقْرَارِ وَاضِعِهِ، أَوْ مَا يَتَنَزَّلُ مَنْزِلَةَ إِقْرَارِهِ، وَقَدْ يَفْهَمُونَ الْوَضْعَ مِنْ قَرِينَةِ حَالِ الرَّاوِي أَوِ الْمَرْوِيِّ، فَقَدْ وُضِعَتْ أَحَادِيثُ طَوِيلَةٌ يَشْهَدُ بِوَضْعِهَا رَكَاكَةُ أَلْفَاظِهَا وَمَعَانِيهَا[118]

71.    Manhaj Ahli hadis – mereka mengkritik hadis dari sudut sanad kecuali sedikit sahaja mereka tidak lihat pada sanad, iaitu pada matan-matan hadis yang secara pasti bahawa ia adalah palsu[119].

قَالَ: قِيلَ لِشُعْبَةَ: " مِنْ أَيْنَ تَعْلَمُ أَنَّ الشَّيْخَ يَكْذِبُ؟ قَالَ: إِذَا رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَأْكُلُوا الْقَرْعَةَ حَتَّى تَذْبَحُوهَا، عَلِمْتُ أَنَّهُ يَكْذِبُ "[120]

 

-          Contoh hadis palsu yang boleh difahami tanpa tengok pada sanad:

o   Hadis:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ الْفَرَسَ فَأَجْرَاهَا فبرقت [فَعَرَقَتْ] ثُمَّ خَلَقَ نَفْسَهُ مِنْهَا" هَذَا حَدِيثٌ لَا يُشَكُّ فِي وَضْعِهِ، وَمَا وَضَعَ مِثْلَ هَذَا مُسْلِمٌ، وَإِنَّهُ لَمِنْ أَرَكِّ الْمَوْضُوعَاتِ وَأَدْبَرَهَا، إِذْ هُوَ مُسْتحِيلٌ لأَنَّ الْخَالِقَ لَا يَخْلِقُ نَفْسَهُ. وَقَدِ اتَّهَمَ عُلَمَاءُ الْحَدِيثِ بِوَضْعِ هَذَا الحَدِيث مُحَمَّد بن سجاع [شُجَاعٍ][121]

 

 

72.    Hadis ahad yang bercanggah dengan usul, maka ia palsu. Usul dalam makna ulama hadis:

فَمَتَى رَأَيْت حَدِيثا خَارِجا عَن دواوين الْإِسْلَام، كالموطأ ومسند أَحْمد والصحيحين وَسنَن أبي دَاوُد وَنَحْوهَا، فَانْظُر فِيهِ، فَإِن كَانَ كَانَ لَهُ نَظِير من الصِّحَاح والحسان قرب أمره، وَإِن ارتبت فِيهِ ورأيته يباين الْأُصُول فَتَأمل رجال إِسْنَاده وام تبر أَحْوَالهم من كتَابنَا الْمُسَمّى بالضعفاء والمتروكين، فَإنَّك تعرف وَجه الْقدح فِيهِ[122]

 

73.    Muaradhah yang boleh jadi hadis ahad itu palsu;

a.        jika ia bercanggah dengan perkara yang jelas dari al-Quran,

b.       sunnah mutawatir,

c.         ijmak yang qatie dan

d.       akal yang sorih

e.       sehingga tidak dapat ditakwil lagi[123].

 

74.    Manhaj ulama hadis: kritik hadis :

a.       Induk pada sanad dan rawi – Asolah.

b.       Matan sebagai sampingan sahaja – Tab’an[124].

 

75.    Perubahan berlaku dalam kalangan ulama hadis:

a.       Ibnul Solah – palsu dilihat dari sudut pengakuan perawi atau setahap dengan pengakuan, baru dilihat dari sudut qarinah keadaan perawi dan hadis yang diriwayatkan.

b.       Ibnu Daqiq al-‘Aid – palsu itu dilihat pada lafaz dan riwayat hadis, kemudian baru lihat pada qarinah perawi

c.        Ibn Hajar – lihat dari qarinah riwayat adalah Ghalib (kebiasaan). Lihat qarinah perawi nadir (jarang-jarang)[125].

*Mu’taz – Ibn Daqiq al-‘Aid sebenarnya terpengaruh dengan metode ahli fiqh[126].

 

76.   Maksud menyalahi akal adalah, apabila ia tidak dapat ditakwil lagi. Kata ibn Hajar al-‘Asqalani

[127]منها: أن يخالف الحديث العقل ولا يقبل تأويلا

منها جعل الأصوليين من دلائل الوضع أن يخالف العقل ولا يقبل تأويلا، لأنه لا يجوز أن يرد الشرع بما ينافي مقتضى العقل[128]

 

KEDUA l: HADIS MUNGKAR

 

76.    Makna mungkar:

a.       IBNUL SOLAH: ada dua bahagian: (ini sama dengan NAWAWI, AL-IRAQI dan IBN KATHIR)

                                                               i.      Perawi yang siqah menyalahi dengan sebilangan perawi siqah yang lain. – ini sama dengan syaz.

                                                              ii.      Satu hadis yang tidak ada perawi siqah dan itqan[129].

 

b.       IBNU HAJAR AL-‘ASQALANI – perawi doif yang bercanggah dengan perawi siqah[130].

 

77.     Ulama hadis yang hafiz dan siqah, kadangkala tersilap dalam menilai sanad dan nama-nama perawi. Justeru, untuk ketahui kesalahan itu menerusi matan. Ini kerana, hafal matan lebih senang, kerana doif boleh diketahui melalui matan; matan yang mungkar boleh diketahui melalui tafarrud perawi doif atau matruk[131].

 

 

KETIGA : HADIS MA’LUL

 

78.     Hadis Ma’lul adalah hadis yang ada qarinah membuktikan bahawa perawi hadis itu ada waham[132].

 

79.    Sesuatu hadis yang diriwayatkan siqah, terdapat kecacatan tersembunyi. Ini adalah bukti, semata-mata tengok pada zahir perawi dan sanad tidak memadai[133].

 

-          Kata Hakim[134]:

 

قَالَ الْحَاكِم وَإِنَّمَا يُعلل الحَدِيث من أوجه لَيْسَ للجرح فِيهَا مدْخل فَإِن حَدِيث الْمَجْرُوح سَاقِط واه وَعلة الحَدِيث يكثر فِي أَحَادِيث الثِّقَات أَن يحدثوا بِحَدِيث لَهُ عِلّة فيخفى عَلَيْهِم علته فَيصير الحَدِيث معلولا وَالْحجّة فِي التَّعْلِيل عندنَا الْحِفْظ والفهم والمعرفة لَا غير[135]

 

80.    Cara nak kenal. Kata al-Hakim

إِنَّ الصَّحِيحَ لَا يُعْرَفُ بِرِوَايَتِهِ فَقَطْ، وَإِنَّمَا يُعْرَفُ بِالْفَهْمِ وَالْحِفْظِ وَكَثْرَةِ السَّمَاعِ، وَلَيْسَ لِهَذَا النَّوْعِ مِنَ الْعِلْمِ عَوْنٌ أَكْثَرَ مِنْ مُذَاكَرَةِ أَهْلِ الْفَهْمِ وَالْمَعْرِفَةِ لِيَظْهَرَ مَا يَخْفَى مِنْ عِلَّةِ الْحَدِيثِ, فَإِذَا وُجِدَ مِثْلُ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ بِالْأَسَانِيدِ الصَّحِيحَةِ غَيْرِ مُخَرَّجَةٍ فِي كِتَابِي الْإِمَامَيْنِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ لَزِمَ صَاحِبَ الْحَدِيثِ التَّنْقِيرُ، عَنْ عِلَّتِهِ، وَمُذَاكَرَةِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِهِ لِتَظْهَرَ عِلَّتُهُ[136]

 

 

81.    Kata IBNUL JAWZI : sanad sahaja tidak memadai, kerana:

a.       Ada sesetengah zindiq dan pendusta hadis dia buat hadis dan dia bubuh sanad yang sahih.

b.       Ada perawi yang tadlis nama perawi dusta[137].

وَقد يكون الْإِسْنَاد كُله ثِقَات وَيكون الحَدِيث مَوْضُوعا أَو مقلوبا أَو قد جرى فِيهِ تَدْلِيس ى وَهَذَا أصعب الْأَحْوَال وَلَا يعرف ذَلِك إِلَّا النقاد, وَذَلِكَ يَنْقَسِم إِلَى قسمَيْنِ: (أَحدهمَا) أَن يكون بعض الزَّنَادِقَة أَو بعض الْكَذَّابين قد دس ذَلِك الحَدِيث فِي حَدِيث بعض الثِّقَات، فَحدث بِهِ بسلامة صَدره ظنا مِنْهُ أَنه من حَدِيثه وَقد ابتلى جمَاعَة من السّلف بِمثل هَذَا.... (الْقسم الثَّانِي) أَن يكون الرَّاوِي شَرها فَيسمع الحَدِيث من بعض الضُّعَفَاء والكذابين عَن شيخ قد عاصره أَو سمع مِنْهُ فَيسْقط اسْم الَّذِي سَمعه مِنْهُ وَيُدَلس بِذكر الشَّيْخ[138]

 

 

82.    Ibn Rajab al-Hanbali kata : illat hadis boleh berlaku pada sudut sanad dan matan, tetapi dari sudut sanad yang paling banyak berlaku[139].

 

KEEMPAT : HADIS SYAZ

 

 

83.    Imam syafie pernah menyatakan : hadis yang diterima hendaklah terhindari dari perawi mudallis yang dia mendengar hadis dari orang yang dia dengar hadis darinya, dan hendaklah dia tidak menyalahi dengan perawi-perawi siqah yang lain[140].

 

84.    Kata Ibn Rajab : “dia menceritakan hadis menyalahi dengan apa yang diriwayatkan ramai siqah”, “dia menceritakan hadis tanpa mutaba-ah yang lebih ramai siqah[141]

 

85.     Kata Yusuf bin Abdul ‘Ala bahawa SYAFIE pernah kata: “bukanlah syaz dalam hadis bahawa seorang perawi meriwayatkan hadis dalam pada tiada orang lain yang meriwayatkan hadis itu. Tetapi, syaz itu adalah hadis yang seseorang perawi siqah menceritakan hadis dalam keadaan menyanggahi dengan sekian ramai perawi siqah yang lain[142]

 

86.    Kalau ikut SOLEH BIN MUHAMMAD : Syaz adalah hadis mungkar yang tidak diketahui[143].

 

87.    Kebanyakkan huffaz mutaqaddimin kata : sesuatu hadis yang tafarrud – tanpa ada sekian ramai perawi siqah menyalahinya – bahawa hadis itu ada illat kecuali jika perawi itu adalah orang yang banyak hafalannya, terkenal dengan keadilan dan periwayatan hadis seperti al-Zuhri[144].

 

88.    Maksud hadis itu mungkar di sisi imam Muslim:

وَعَلَامَةُ الْمُنْكَرِ فِي حَدِيثِ الْمُحَدِّثِ، إِذَا مَا عُرِضَتْ رِوَايَتُهُ لِلْحَدِيثِ عَلَى رِوَايَةِ غَيْرِهِ مَنْ أَهْلِ الْحِفْظِ وَالرِّضَا، خَالَفَتْ رِوَايَتُهُ رِوَايَتَهُمْ، أَوْ لَمْ تَكَدْ تُوَافِقُهَا، فَإِذَا كَانَ الْأَغْلَبُ مِنْ حَدِيثِهِ كَذَلِكَ كَانَ مَهْجُورَ الْحَدِيثِ، غَيْرَ مَقْبُولِهِ، وَلَا مُسْتَعْمَلِه[145]

 

HADIS MUSAHHAF[146]

HADIS MUDRAJ[147]

HADIS MAQLUB[148]

HADIS MUDHTARIB[149]

 

SIFAT TOLAK HADIS DI SISI ULAMA HADIS

 

89.     Ada empat perkara penting dalam hal ini:

a.       Melihat perawi salah satu factor kritik matan.

b.       Melihat pada zahir sanad sahaja tidak memadai.

c.        Tidak seragam antara sanad dan matan.

d.       Dasar perbahasan kritik matan dalam kitab ulum al-Hadis[150].

 

90.     Imam syafie pernah kata  - nak tau benar atau silap perawi hadis adalah pada syahid (saksi), sama ada keseragamannya dengan para huffaz dan al-Quran dan hadis[151].

ونجد الدلالة على صدق المحدث وغلطه ممن شركه من الحفاظ وبالكتاب والسنة[152]

 

91.     KHATIB : kalau seseorang perawi meriwayatkan sesuatu hadis, didapati makna hadis yang dia riwayatkan itu – makna hadis tersebut jauh berbeza dengan hadis-hadis yang lain. Itu tanda bahawa perawi itu doif atau kurang dhobit atau tasahul[153].

 

92.    Al-Khalili pernah kata, perawi yang siqah pun kadangkala melakukan kesilapan[154].

وَإِذَا أُسْنِدَ لَكَ الْحَدِيثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَوْ عَنْ غَيْرِهِ مِنَ الْأَئِمَّةِ فَلَا تَحْكُمْ بِصِحَّتِهِ بِمُجَرَّدِ الْإِسْنَادِ , فَقَدْ يُخْطِئُ الثِّقَةُ[155]

Contohnya, hadis ini:

حَدِيثُ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ , وَإِذَا رَكَعَ , وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ» وَهَذَا صَحِيحٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ , وَقَدْ صَحَّ أَيْضًا عَنْ مَالِكٍ , عَنْ نَافِعٍ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ قَوْلَهُ. رَوَاهُ عَنْهُ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ

Khalili kata, hadis ini Zuhri tersilap dalam meriwayatkan hadis ini. Dia tidak sengaja berbohong[156]

 

93.    Dalam manhaj mutaqaddimin, mereka tidak pernah memisahkan antara pendekatan sanad dan matan dalam menilai hadis[157].

 

94.    Ibnul Solah tidak setuju mengatakan, sahih sanad, maka berlaku doif matan. Pada beliau, apabila sahih sanad, maka matan mesti sohih[158].

-          Pendapat Ibnul Solah ini dibantah oleh al-Zarkashi. Dia kata: aku banyak kali nampak para imam hadis selalu kata, hadis ini sahih sanad, tetapi matannya doif[159].

قد رَأينَا كثيرا من الْأَئِمَّة يَقُولُونَ هَذَا حَدِيث إِسْنَاده صَحِيح وَمَتنه غير صَحِيح أَو إِسْنَاده غير صَحِيح وَمَتنه صَحِيح أَو إِسْنَاده مَجْهُول وَمَتنه مَجْهُول لَا يعرف أَو إِسْنَاده صَحِيح وَمَتنه صَحِيح أَو إِسْنَاده ضَعِيف وَمَتنه ضَعِيف وَأَيْضًا لَهُم الموضوعات وَيَقُولُونَ من فلَان إِلَى فلَان الله أعلم من وَضعه فَهَذَا يدل على أَنه فِي نفس الْأَمر غير صَحِيح[160]

 

95.    Al-Hakim juga ada mengatakan bahawa sahih sanad tidak semestinya sahih matan juga.

وَكَذَا أَوْرَدَ الْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ غَيْرَ حَدِيثٍ يَحْكُمُ عَلَى إِسْنَادِهِ بِالصِّحَّةِ، وَعَلَى الْمَتْنِ بِالْوَهَاءِ ; لِعِلَّتِهِ أَوْ شُذُوذِهِ، إِلَى غَيْرِهِمَا مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ، وَكَذَا مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ، كَالْمِزِّيِّ ; حَيْثُ تَكَرَّرَ مِنْهُ الْحُكْمُ بِصَلَاحِيَةِ الْإِسْنَادِ وَنَكَارَةِ الْمَتْن[161]

 

96.    Kata Mu’taz, dakwaan mengatakan, hadis sahih diketahui melalui sahih sanad (kata Syu’bah bin al-Hajjaj), itu adalah kebiasaan sahaja[162].

قَالَ يَحْيَى وَسَمِعْتُ شُعْبَةَ يَقُولُ إِنَّمَا يُعْلَمُ صِحَّةُ الْحَدِيثِ بِصِحَّةِ الْإِسْنَادِ[163]

97.    Kata Abu Bakar al-Barad’I – kalau sesuatu hadis itu disepakati oleh para imam hadis sebagai sahih, maka diamalkan. Tetapi, jika berlaku khilaf sesame mereka, maka tawaqquf[164].

 

98.     Hadis-hadis yang tidak seragam antara sanad dalam matan, sila rujuk di muka surat 140 – 141.

 

99.    Contoh Hadis yang sahih matan, tetapi sanad lemah – Hadis penentuan kadar masa untuk dibenarkan sapu khuf. Hadis ini sahih – ia memang dari Nabi saw. namun, sanad yang disandarkan kepada Abu Hurairah itu dipertikaikan oleh IMAM MUSLIM, AHMAD DAN SEBAGAINYA. Ada QARINAH menguatkan matan, tetapi tidak mengkuatkan pada sanad[165].

 

100. Imam al-zarkashi kata, matan boleh dikuatkan dengan al-Quran atau sunnah[166].

 

a.       Dengan lafaz

b.       Dengan makna.

إِذا وجد لَهُ شَاهد مقو مُؤَكد ثمَّ الشَّاهِد إِمَّا من الْكتاب أَو السّنة وَالَّذِي من الْكتاب إِمَّا بِلَفْظِهِ كَحَدِيث وَلَا تجسسوا وَلَا يغتب بَعْضكُم بَعْضًا فَهَذِهِ الصِّيغَة بِعَينهَا فِي الْقُرْآن وَأما بِمَعْنَاهُ كَحَدِيث نهى عَن الْغَيْبَة والتجسس فَهُوَ بِمَعْنى الَّذِي فِي الْقُرْآن وَالْحَاصِل أَنه يتَبَيَّن للْحَدِيث أصل وَالَّذِي من السّنة إِمَّا بِلَفْظِهِ مثل أَن يرْوى من وَجْهَيْن صَحِيح وَضَعِيف كل مَعْرُوف صَدَقَة وَنَحْوه فَيعلم بِالصَّحِيحِ أَن للضعيف أصلا فِي السّنة وَإِمَّا بِمَعْنَاهُ نَحْو من صنع مَعْرُوفا أثيب عَلَيْهِ إِذْ لَا يذهب الْمَعْرُوف عِنْد الله هدرا وَهَذَا بِمَثَابَة مَا إِذا أخبرنَا بِخَبَر وَاحِد وَأَحَدهمَا غير موثوق بِهِ فَإِنَّهُ إِذا أخبرنَا بِهِ الآخر الثِّقَة ظهر لنا أَن الأول صَادِق وَإِن كُنَّا لَا نعتد [بِهِ][167]

 

101. Ibnul Solah kata : kalau ada orang kata “hadis ini doif”, itu bermakna doif sanad sahaja. bukan mesti doif matan[168].

 

102. Ibn Hajar kata, kalau mengatakan hadis itu palsu dengan melihat pada lafaz matan hadis kerana bercanggah dengan kaedah umum, maka itu bukan kerjabuat muhaddis[169].

فإن قيل: إنما حكم عليه بالوضع نظرا إلى لفظ المتن وكون ظاهره مخالفا للقواعد. قلنا: ليست هذه وظيفة المحدث[170]

 

103. Ulama hadis seperti al-daraqutni, mereka tidak mengkritik hadis dari sudut matan. Focus mereka pada sanad[171].

 

104. Dalam kalangan yang pakar dan mahir ilmu ilat hadis, mereka boleh kritik sanad dan matan. Bagi ahli fiqh, mereka boleh kritik hadis dari sudut matan, tanpa mahir pada sanad. Al-Daraqutni, mahir dari sudut sanad sahaja, tidak mahir dari sudut matan[172].

 

HADIS MARDUD DAN SIFAT RAD DARI SUDUT MATAN DI SISI ULAMA USUL

 

105. Perbezaan antara ulama hadis dan ulama Usul –

a.       macam mana nak tahu kesiqahan sesuatu hadis dan hati rasa tenang terhadap sesuatu riwayat[173].

b.       Ulama usul tidak dibataskan pada sanad dan perawi sahaja, tetapi tetap mengkritik hadis walaupun datang dari siqah[174].

c.        Tidak semestinya hadis yang telah disahihkan oleh ulama hadis bahawa ia diamalkan oleh ulama fiqh[175].

d.       Istilah sahih di sisi ulama usul adalah diterima dan boleh dibuat hujah. Istilah sahih di sisi ulama hadis adalah hadis itu sahih[176].

e.       Ulama usul tidak sebuk dan tidak focus dalam hal melibatkan kepada perawi[177].

f.         Focus ulama usul:

                                                               i.      Bukan pada sanad – perawi dusta atau tidak.

                                                              ii.      Focus pada istinbat hukum

1.       Tolak atau takwil hadis.

2.       Tolak atau nasakh

3.       Amal  atau tidak cukup syarat untuk amal[178].

 

HADIS SAHIH DI SISI ULAMA HADIS, BELUM TENTU DIAMALKAN OLEH ULAMA FIQH

 

106. AL-DABBUSI AL-HANAFI – dia ada bincang bab khusus berkenaan kritik hadis ahad selepas sabit dari rasulullah saw, sama ada secara musnad, atau secara mursal[179].

 

107. Dalam muwatta’, ada hadis yang imam malik riwayatkan bahawa beliau tidak amalkan hadis itu. Itu tanda, hadis yang sahih di sisi ulama hadis, tidak semestinya diamalkan dalam fiqh[180].

 

108. P : Imam syafie menolak hadis syaz, walhal hadis itu sahih sanad.

 

109. Imam tarmizi dah susun hadis-hadis dalam kitab dia mengikut naratif ulama fiqh. Sebab itu dia kata, semua hadis yang dia bawa dalam kitab boleh diamalkan dalam fiqh[181].

قال الترمذي:"جميع ما في هذا الكتاب معمول به، وقد أخذ به بعض العلماء، ما خلا حديثين: حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، في المدينة، من غير خوف ولا سفر". وحديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه"[182].

 

MAKNA TOHMAH HADIS DI SISI ULAMA USUL

 

110. Al-Dabbusi ada kata: hadis ahad pada umum balwa, Hanafi anggap sebagai hadis dusta dan tidak diterima kerana anggap ada tohmah[183].

 

METODE AHLI USUL MENOLAK HADIS DARI SUDUT MATAN

 

111. Metode usul itu adalah:

a.       Menyalahi madarik (Perkara pasti bagi akal, pendalilan, emparikal, musyahadah dan pendalilan yang disepakati)

b.       Menyalahi nas yang qatie.

c.        Disepakati ramai bahawa seseorang perawi itu seorang pendusta.

d.       Perkara besar, tetapi seorang sahaja perawi[184].

 

PENDEKATAN ULAMA MAZHAB SYAFIE

 

112. AL-SYIRAZI berkata : apabila diriwayatkan oleh siqah, ia ditolak jika:

a.       Bercanggah dengan perkara yang pasti bagi akal.

b.       Bercanggah dengan al-Quran dan Sunnah mutawatirah.

c.        Menyalahi ijmak.

d.       Sesuatu yang diketahui ramai, tetapi perawinya hanya seorang sahaja.

e.       Kalau ikut konteks hadis, ia diketahui secara mutawatir. Namun, perawinya hanya seorang sahaja.

*namun, jika menyalahi qiyas atau hadis itu bersifat umum balwa, maka hadis itu tidak ditolak. Hal ini berlaku khilaf dalam kalangan ulama[185].

إذا روي الخبر ثقة رد بأمور: أحدها: أن يخالف موجبات العقول فيعلم بطلانه لأن الشرع إنما يرد بمجوزات العقول وأما بخلاف العقول فلا. والثاني: أن يخالف نص كتاب أو سنة متواترة فيعلم أنه لا أصل له أو منسوخ. والثالث: أن يخالف الإجماع فيستدل به على أنه منسوخ أو لا أصل له لأنه لا يجوز أن يكون صحيحا غير منسوخ وتجمع الأمة على خلافه. والرابع: أن ينفرد الواحد برواية ما يجب على الكافة علمه فيدل ذلك على أنه لا أصل له لأنه لا يجوز أن يكون له أصل وينفرد هو بعلمه من بين الخلق العظيم. والخامس: أن ينفرد برواية ما جرت العادة أن ينقله أهل التواتر فلا يقبل لأنه لا يجوز أن ينفرد في مثل هذا بالرواية فأما إذا ورد مخالفا للقياس أو أنفرد الواحد برواية ما يعم به البلوى لم يرد وقد حكينا الخلاف في ذلك فأغنى عن الإعادة.[186]

 

113. AL-BAIDHAWI – hadis ahad tidak boleh menyalahi qatie[187].

وأما الثاني فإن لا يخالفه قاطع ولا يقبل التأويل، ولا يضره مخالفة القياس، وما لم يكن قطعي المقدمات[188]

114. Imam Fakhr al-Din al-Razi dalam kitab Mahsul[189]:

وَفِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ لِابْنِ السُّبْكِيِّ أَخْذًا مِنَ " الْمَحْصُولِ "، وَغَيْرِهِ: كُلُّ خَبَرٍ أَوْهَمَ بَاطِلًا، وَلَمْ يَقْبَلِ التَّأْوِيلَ، فَمَكْذُوبٌ[190]

 

***

 

TERBUKA KEPADA TAKWIL :

 

115. Perkara dasar – boleh berlaku khilaf dalam kalangan ulama berkenaan status hadis, sejak era sahabat lagi. Al-Juwaini kata, kejadian sebegini adalah qatie.Kata al-Juwaini:

والدليل القاطع فيه أنا نعلم أنه كان يقع في عصر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث يقبلها بعض ويتوقف عن قبولها اخرون ثم كان القابلون لها لا يعابون ولا يكثر النكير عليهم من الرادين وكانوا يجرون ذلك مجرى المجتهدات في مظان الاحتمالات[191]

 

116. Kata al-Ghazali dan Ilkiya al-Harrasi – hadis sifat jika sahih yang boleh takwil, maka diterima. Jika tidak boleh ditakwil dan waham, maka tertolak[192].

 

117. Ibnul Arabi : ulama kami kata, jika ia ada takwil, maka ia diterima dan ditakwil.

حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَر، حَدَّثنا أَشْعَثُ بْنُ عبد الله، حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَن قَتادة، عَن أَنَس، عَن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم قَالَ: مَا تَزَالُ جَهَنَّمُ تَقُولُ {هَلِ امْتَلأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مزيد} حَتَّى يَضَعَ الْجَبَّارُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدَمَهُ فِيَها فَتَقُولُ قَدْ قَدْ[193].

فَأَمَّا النَّارُ: فَلاَ تَمْتَلِئُ حَتَّى يَضَعَ رِجْلَهُ فَتَقُولُ: قَطْ قَطْ، فَهُنَالِكَ تَمْتَلِئُ وَيُزْوَى [ص:139] بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، وَلاَ يَظْلِمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا[194]

118. Hadis ini dianggap sahih dan boleh ditakwil[195].  

119. Tapi kalau hadis yang kata, Allah itu diciptakan dari kuda dan peluh, ini tidak boleh ditakwil. Maka perlu ditolak[196].

قَالَ عُلَمَاؤُنَا فَإِن كَانَ لَهَا تَأْوِيل قبلت وأولت لقَوْله فَلَا تمتليء جَهَنَّم حَتَّى يضع الْجَبَّار فِيهَا قدمه وَكَقَوْلِه قلب الْمُؤمن بَين أصبعين من أَصَابِع الرَّحْمَن وَأما إِن لم يكن لَهَا تَأْوِيل فَهُوَ مَرْدُود كَقَوْل عُلَمَائِنَا فِيمَا رُوِيَ أَن الله تبَارك وَتَعَالَى خلق خيلا فاجراها فعرقت فخلق نَفسه من عرقها وَهَذَا الحَدِيث يقبل التَّأْوِيل أَيْضا وَالصَّحِيح عِنْدِي أَن الله تبَارك وَتَعَالَى قد طمس هَذَا الْبَاب فِي أوجه الْمَلَاحِدَة فَلَا يقدرُونَ على اختراع كذب لَا يقبل تَأْوِيلا بِحَال حسب مَا بَيناهُ فِي كتاب الْمُتَوَسّط وَالْحَمْد لله[197]

 

120. SESUATU HADIS AHAD DITOLAK SEBAB:

a.       Apabila bercanggah dengan nas yang qatie. Ini kerana, Perkara zanni perlu digugurkan apabila bercanggah dengan qatie[198]. Kata al-Syatibi:

أَنْ تَكُونَ مُخَالَفَتُهُ لِلْأَصْلِ قَطْعِيَّةً؛ فَلَا بُدَّ مِنْ رَدِّهِ.....وَلَكِنَّ الثَّابِتَ فِي الْجُمْلَةِ أَنَّ مُخَالَفَةَ الظَّنِّيِّ لِأَصْلٍ قَطْعِيٍّ يُسْقِطُ اعْتِبَارَ الظَّنِّيِّ عَلَى الْإِطْلَاقِ، وَهُوَ مِمَّا لَا يُخْتَلَفُ فِيهِ.[199]

b.       Tidak bercanggah dengan ijmak[200].

 

121. Jika berlaku juga, sama ada hadis ahad itu Mansukh atau rawi ada melakukan kesilapan[201].

a.       Bercanggah dengan perkara qatie bagi akal[202].

b.       Kandungan sesuatu hadis itu difahami secara adat melibatkan orang ramai dan besar, tiba-tiba hanya seorang sahaja yang riwayatkan[203].

c.        Ibn Faurak dan Abu Mansur menolak hujah syiah berkenaan khilafah Saidina Ali dengan alasan ini[204].

d.       Alasan ini juga digunakan oleh al-Syafiiyyah bahawa tidak boleh sandaran hujah dari qiraah syazzah, kerana ia tidak dinukilkan secara mutawatir. Sebab itu, kifarat sumpah perlu berpuasa tiga hari, syafiiyyah tidak fatwakan berturut-turut, kerana tambaahan ثلاثة أيام – المتتبعات tambahan itu dari riwayat ibn mas’ud sahaja. namun, Hanafi fatwakan kena puasa tiga hari berturut-turut[205].

 

 

122. Kata Abu Bakar al-Samarqandi - Kalau bercanggah dengan usul, hendaklah ditolak atau ditakwil; iaitu apabila dapat dihimpunkan[206].

 

123. Kata al-Zarkashi – kalau berlaku khilaf juga, bermaksud rawi ada kesalahan atau hukumnya sudah Mansukh[207].

 

124. Kesamaan antara ulama hadis dan ulama fiqh berkenaan hadis, setiap mereka mahu mencapai ketenangan hati terhadap sesuatu hadis.

-          Perbezaan antara mereka hanya dari sudut CARA sahaja.[208]

-          Ahli hadis melihat hadis tertumpu kepada sanad dan perawi, sedangkan ulama usul melihat hadis dengan diimbangi dengan sesuatu yang qatie.

-          Sebab itu, hadis yang dianggap sahih oleh ulama hadis, tidak semestinya ia dijadikan sandaran hukum oleh ulama Usul[209].

 

FASAL SATU : KAYU UKUR UNTUK KRITIK MATAN HADIS

 

125. Abdul Qahir al-Jurjani kata, Kayu ukur (مقياس) adalah sesuatu mekanisma untuk diketahui mana yang sahih dari yang mandul; iaitu dengan cara merujuk kepadanya. (178)

 

126. Mu’taz : kayu ukur yang dimaksudkan adalah sesuatu sandaran yang ia diasaskan kepada kaedah umum yang diistinbatkan melalui proses istiqra’; ia dibina oleh para ulama hadis dengan menggunakan qanun yang terbina darinya. (178)

 

127. Menurut Raf’at Fauzi (Tawsiq al-Sunnah Fi al-Qarn al-Sani al-Hijri) Kayu ukur sahabat dalam melihat hadis adalah:

a.       Hadis yang bercanggah dengan al-Quran.

b.       Hadis yang bercanggah dengan sunnah.

c.        Hadis yang bercanggah dengan al-Qiyas.

d.       Hadis yang bercanggah denga napa yang diperkatan oleh sahabat. (180)

 

128. Al-Damini (Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah) :  ada pendekatan lain, kayu ukur itu ada tiga:

a.       Hadis ahad yang bertembung dengan al-Quran.

b.       Hadis ahad yang bertembung dengan himpunan hadis-hadis sahih.

c.         Hadis ahad yang bercanggah dengan tilikan akal. (180)

 

129. MUHAMMAD TAHIR AL-JAWABI (Juhud al-Muhaddisin FI Naqd Matn al-Hadis al-Nabawi al-Syarif), dia sebut ada pendekatan:

a.       Hadis ahad bercanggah dengan al-Quran.

b.       Hadis ahad bercanggah dengan hadis yang mahfuz dan sabit.

c.        Hadis ahad yang bercanggah dengan tarikh dan maklumat yang pasti. (180)

 

PERTAMA : HADIS AHAD YANG BERCANGGAH DENGAN AL-QURAN

 

130. Amalan sahabat:

a.       Aisyah tolak hadis yang kata, mayat di azab dengan sebab ahli keluarganya menangis.

b.       Aisyah tolak hadis berkenaan nabi tengok Allah pada malam isra’ dan mi’raj.

c.        Hadis dengar suara orang mati dalam kubur di badar.

d.       Hadis anak zina, dikatakan jahat tiga keturunan. (181)

 

131. Saidina Umar menolak hadis Fatimah binti al-Qais dalam isu nafkah. (181)

 

132. Saidina Ali tolak hadis barwa’ binti wasyiq berkenaan dengan mas kahwin perempuan yang kematian suami sebelum setubuh. (181)

 

133. Ibn Umar menolak hadis berkenaan daging binatang pemangsa. (181)

 

134. Dari segala bukti-bukti ini, secara dasarnya sahabat memang mengamalkan bandingan sesuatu periwayatan dengan melihat kepada al-Quran. Namun, dalam isu apakah Sahabat akan tolak hadis ahad, apabila bercanggah dengan al-Quran? Ini perkara khilafiyyah: (181)

 

135. Hadis berkenaan Aisyah tolak dakwaan kata, orang yang mati diazab dengan sebab menangis ahli keluarganya – Ibn Hajar anggap, hadis ini ditakwil. (185)

 

136. Hadis yang Saidina Umar dan ibn Umar riwayat bahawa orang mati diazab dalam kubur dengan sebab ahli keluarganya menangis; hadis itu amat ramai perawi riwayatkan. Turut sama riwayat adalah AL-MUGHIRAH BIN SYU’BAH, QILAH BINTI MAKHRAMAH. (184)

 

-          Penolakan Aisyah itu bukan kerana dia dengar hadis dari Nabi. Tetapi, dia bandingkan dengan al-Quran. Perbandingan itu adalah kaedah istinbat. Jadi, dia tolak hadis itu dengan kaedah istinbat. (184)

 

137.  Hadis berkenaan nabi bercakap dengan orang mati dalam telaga badar. Cerita itu dibantah oleh Aisyah - dikatakan bercanggah dengan al-Quran : manusia tidak dapat memperdengarkan kepada orang mati.

-          Hadis itu ditakwil dengan riwayat Umar berkata kepada Nabi. Nabi saw jawab, mereka dengar apa yang nabi cakap, tetapi mereka tidak dapat nak balas. (186)

-          Hadis ini DITAKWILKAN – maksud ayat adalah orang kafir, bukan orang mukmin. Tidak mendengar dengan maksud, mereka tidak faham apabila diberitahu. Dalam al-Quran, ada ayat lain bagitahu bahawa mereka berpaling, andai mereka dengar.

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ (22) وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (23) – الأنفال

-          Dalam hadis lain, ada disebut bahawa si mati dengar; iaitu hadis Nabi saw sebut si mati dengan suara kasut orang berjalan. (187)

 

138. Dakwaan Nabi saw tengok Allah dengan mata kepala.  Aisyah bantah dengan alasan bahawa ia bercanggah dengan al-Quran:

-          Ibn Hajar kata, Nabi saw nampak tuhan itu dengan mata hati, bukan dengan mata kepala. (191)

فَيمكن الْجمع بَين إِثْبَات بن عَبَّاسٍ وَنَفْيِ عَائِشَةَ بِأَنْ يُحْمَلَ نَفْيُهَا عَلَى رُؤْيَةِ الْبَصَرِ وَإِثْبَاتُهُ عَلَى رُؤْيَةِ الْقَلْبِ[210]

-          Mu’taz : dalam perbahasan ini, amat jelas bahawa ulama hadis tidak terus menolak sesuatu hadis apabila berlaku pertembungan dari sudut matan. (191)

 

139. Hadis Fatimah Binti Qais yang kata, perempuan yang kena talak, dia tidak ada nafkah dan tidak ada tempat tinggal; ditanggapi oleh saidina Umar sebagai bercanggah dengan al-Quran.

-          Dibahaskan tentang talak itu kepada dua: Bain dan talak raj’ie.

-          Bagi talak bain:

o   Umar dan Abu Hanifah – ada tempat tinggal dan nafkah.

o   Ibn Abbas dan Ahmad – tidak ada kedua-duanya.

o   Maliki dan syafie – ada tempat tinggal, tidak ada nafkah. (197)

 

KESIMPULAN RINGKAS

 

140. Diklasifikasikan sikap sahabat berkenaan bertembung hadis ahad dengan al-Quran:

a.       Hadis yang maknanya sama dengan al-Quran itu diterima.

b.       Dari sudut dilalah, iaitu tertakluk kepada proses istinbat dan himpun antara nas-nas. (200)

c.         Hadis ahad ditolak apabila berlaku bertembung dengan al-Quran; seperti contoh berlaku pada hadis Fatimah binti Qais. Dengan itu, diragui dhobit perawi apabila dia riwayatkan hadis bercanggah dengan al-Quran. (201)

 

141. Ada kes – Aisyah dapati di peringkat awal hadis ahad itu bercanggah dengan al-Quran. Lalu, apabila ditanya kepada Nabi saw, baginda memberi penjelasan. Contohnya:

أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَتْ لاَ تَسْمَعُ شَيْئًا لاَ تَعْرِفُهُ، إِلَّا رَاجَعَتْ فِيهِ حَتَّى تَعْرِفَهُ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ حُوسِبَ عُذِّبَ» قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ أَوَلَيْسَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: {فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا} [الانشقاق: 8] قَالَتْ: فَقَالَ: " إِنَّمَا ذَلِكِ العَرْضُ، وَلَكِنْ: مَنْ نُوقِشَ الحِسَابَ يَهْلِكْ " – البخاري, 103

 

-          Ibn Hajar al-Asqalani – di sini menjadi dalil bahawa tidak salah munazarah dengan membandingkan antara hadis dan al-Quran. …. Tujuannya adalah untuk mendapat kesempurnaan faham terhadap sesuatu perkara serta untuk hilangkan kekeliruan terhadap permaknaan. (202)

وَفِيهِ جَوَازُ الْمُنَاظَرَةِ وَمُقَابَلَةُ السُّنَّةِ بِالْكِتَابِ وَتَفَاوُتُ النَّاسِ فِي الْحِسَابِ وَفِيهِ أَنَّ السُّؤَالَ عَنْ مِثْلِ هَذَا لَمْ يَدْخُلْ فِيمَا نُهِيَ الصَّحَابَةُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ كُنَّا نُهِينَا أَنْ نَسْأَلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ وَقَدْ وَقَعَ نَحْوُ ذَلِكَ لِغَيْرِ عَائِشَةَ فَفِي حَدِيثِ حَفْصَةَ أَنَّهَا لَمَّا سَمِعَتْ لَا يَدْخُلِ النَّارَ أَحَدٌ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَالْحُدَيْبِيَةَ قَالَتْ أَلَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا فاجيبت بقوله ثمَّ ننجي الَّذين اتَّقوا الْآيَةَ وَسَأَلَ الصَّحَابَةَ لَمَّا نَزَلَتْ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بظُلْم أَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ فَأُجِيبُوا بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالظُّلْمِ الشِّرْكُ وَالْجَامِعُ بَيْنَ هَذِهِ الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ ظُهُورُ الْعُمُومِ فِي الْحِسَابِ وَالْوُرُودِ وَالظُّلْمِ فَأَوْضَحَ لَهُمْ أَنَّ الْمُرَادَ فِي كُلٍّ مِنْهَا أَمْرٌ خَاصٌّ وَلَمْ يَقَعْ مِثْلُ هَذَا مِنَ الصَّحَابَةِ إِلَّا قَلِيلًا مَعَ تَوَجُّهِ السُّؤَالِ وَظُهُورِهِ وَذَلِكَ لِكَمَالِ فَهْمِهِمْ وَمَعْرِفَتِهِمْ بِاللِّسَانِ الْعَرَبِيِّ فَيُحْمَلُ مَا وَرَدَ مِنْ ذَمِّ مَنْ سَأَلَ عَنِ الْمُشْكِلَاتِ عَلَى مَنْ سَأَلَ تَعَنُّتًا كَمَا قَالَ تَعَالَى فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تشابه مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَة[211]

 

 

142. Pada ulama hadis, tidak berlaku pertembungan antara al-Quran dan hadis sahih. Jika berlaku juga, itu adalah masalah ijtihad – cara mereka memahami al-Quran dan hadis sahaja. (203)

 

143. Di sisi ulama hadis, mereka tidak tolak hadis ahad yang semata-mata kelihatan bercanggah dengan al-Quran kerana berpendapat bahawa ia boleh diseragamkan. Bahkan, setengah dari kalangan mereka mengatakan bahawa hadis boleh berdiri sendiri dalam pembinaan hukum yang tanpa perlu untuk diukur statusnya dengan al-Quran.

 

-          Ahmad bin Hambal tolak dakwaan Aisyah yang menafikan bahawa Nabi dapat lihat Allah kerana hadis tersebut adalah sabit; apatah lagi, Ibn Khuzaimah mensahihkan hadis-hadis yang menyatakan Nabi melihat Allah.

-          Para ulama hadis mengambil pendekatan, hadis-hadis yang bercanggah itu dihimpunkan dan di seragamkan makna masing-masing. (204)

 

KEDUA : HADIS AHAD BERCANGGAH SESAMA HADIS AHAD

 

144. Hadis Ubaid bin Rifa-‘ah al-Ansari berkenaan setubuh tanpa keluar air mani, maka tidak wajib mandi – cukup sekadar wuduk sahaja. (205)

عَنْ مَعْمَرِ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ رِفَاعَةَ الْأَنْصَارِيَّ، يَقُولُ: كُنَّا فِي مَجْلِسٍ فِيهِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَتَذَاكَرْنَا الْغُسْلَ مِنَ الْإِنْزَالِ. فَقَالَ زَيْدٌ: " مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِذَا جَامَعَ فَلَمْ يُنْزِلْ إِلَّا أَنْ يَغْسِلَ فَرْجَهُ , وَيَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ. فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَجْلِسِ , فَأَتَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ. فَقَالَ عُمَرُ لِلرَّجُلِ: اذْهَبْ أَنْتَ بِنَفْسِكَ فَائْتِنِي بِهِ حَتَّى يَكُونَ أَنْتَ الشَّاهِدَ عَلَيْهِ. فَذَهَبَ فَجَاءَ بِهِ , وَعِنْدَ عُمَرَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فِيهِمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ , وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ: عُمَرُ: أَنْتَ عَدُوُّ نَفْسِكَ , تُفْتِي النَّاسَ بِهَذَا؟ فَقَالَ زَيْدٌ: أَمْ وَاللهِ مَا ابْتَدَعْتُهُ وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ مِنْ عَمَّايَ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ وَمِنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ. فَقَالَ عُمَرُ لِمَنْ عِنْدَهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَقُولُونَ؟ فَاخْتَلَفُوا عَلَيْهِ. فَقَالَ عُمَرُ: يَا عِبَادَ اللهِ , فَمَنْ أَسْأَلُ بَعْدَكُمْ وَأَنْتُمْ أَهْلُ بَدْرٍ الْأَخْيَارُ؟ فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: فَأَرْسِلْ إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ , ظَهَرَتْ عَلَيْهِ. فَأَرْسَلَ إِلَى حَفْصَةَ فَسَأَلَهَا فَقَالَتْ: لَا عِلْمَ لِي بِذَلِكَ , ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقَالَتْ: إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ , فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ. فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عِنْدَ ذَلِكَ: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا فَعَلَهُ , ثُمَّ لَمْ يَغْتَسِلْ إِلَّا جَعَلْتُهُ نَكَالًا "[212]

 

145. Percanggahan antara dua hadis; (a) hadis Abdullah bin Amru menyatakan bahawa perempuan kena uraikan rambut apabila mandi wajib. (b) Aisyah kata, pengalaman dia bersama dengan Nabi – dia mandi wajib tanpa uraikan rambut. Mu’taz: hadis ini bertembung antara fatwa sahabat dan hadis. (206)

 

 

KETIGA : TILIKAN AKAL

 

146. Faktor akal yang menjadikan sesuatu hadis ahad itu ditolak, kerana semata-mata bersandar pada akal, tetapi dilihat factor lain yang menguatkan lagi factor akal tadi. (207)

والحقيقة التي يجب التنبه إليها أن ردهم لتلك الأحاديث ليس مبنيا على النظر العقلي فقط, بل هو منبي على اعتبارات أخرى تتضاف إلى  ذلك[213]

 

147. Antara contohnya – Abu Hurairah ada riwayatkan hadis : seseorang yang baru bangun dari tidur, jangan celup tangan dalam bekas air. Sebab semasa tidur, dia tidak tahu tangan dia ke mana.

-          Hadis ini dikritik oleh Aisyah – Apa yang dibuat dengan mihras?

-          Ulama fiqh takwil hadis – dikatakan bahawa hukum basuh tangan itu adalah sunat, bukan wajib.

-          Mu’taz : itu bukan kritik hadis, tetapi itu proses istinbat hukum.

-          Dikatakan bahawa kritikan Aisyah itu tidak sabit (207)

 

148. Ibn Abbas kritik hadis Abu Hurairah yang kata bahawa Nabi saw kata: “kena wuduk, jika makan makanan yang bersentuhan dengan api”. Ibn Abbas kata, macam mana pula kalau bersentuhan dengan sebab bersentuhan minyak dan minyak masak? Abu Hurairah kata: Wahai anak saudaraku, apabila kamu dengaar hadis dari nabi saw, maka jangan kamu buat bandingan. (208)

-          Imam tarmizi kata : hadis ini diriwayatkan oleh sebilangan besar sahabat seperti Ummu Habibah, Ummu Salamah, Zaid bin Sabit, Abu Talhah, Abu Ayub, Abu Musa.

-          Tarmizi juga kata, ada khilaf dalam kalangan ulama: (a) ahli ilmu yang kata batal wuduk dengan sebab makan makanan yang dimasak. (b) sahabat dan tabiin kata, tidak perlu berwuduk lain.

-          Ibn Majah buat “Bab takzim hadis rasulullah dan dianggap salah kepada orang yang menyalahinya”.

-          TAKWIL : Syafie pula kata: hadis Abu Hurairah itu Mansukh. Melihat kepada Ibn Abbas yang bersahabat dengan Nabi saw setelah fath Makkah – diriwayatkan bahawa ibn Abbas ada melihat Nabi saw makan bahu kambing, kemudian baginda solat tanpa ambil wuduk baru; ataupun, syafie andaikan bahawa suruhan wuduk itu sekadar untuk membersihkan sahaja, bukan menandakan batal wuduk. Apatah lagi, didapati ada sahabat-sahabat nabi yang tidak berwuduk selepas makan masakan seperti Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Ibn Abbas, ‘Amir bin Rabi’ah, Ubai bin Ka’ab, Abi Talhah. (208)

-           

720 - قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، وَأَنَا أُحَدِّثُهُ هَذَا الْحَدِيثَ أَنَّهُ سَأَلَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، قَالَ عُرْوَةُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ شُعَيْبٍ، وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي طَلْحَةَ، وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَغَيْرِهِمْ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الشَّافِعِيُّ: وَإِنَّمَا قُلْنَا لَا يُتَوَضَّأُ مِنْهُ لِأَنَّهُ عِنْدَنَا مَنْسُوخٌ أَلَا تَرَى أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَإِنَّمَا صَحِبَهُ بَعْدَ الْفَتْحِ يَرْوِي عَنْهُ أَنَّهُ رَآهُ يَأْكُلُ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَهَذَا عِنْدَنَا مِنْ أَبْيَنِ الدِّلَالَاتِ عَلَى أَنَّ الْوُضُوءَ مِنْهُ مَنْسُوخٌ أَوْ أَنَّ أَمْرَهُ  بِالْوُضُوءِ مِنْهُ بِالْغُسْلِ للتَّنْظِيفِ. وَالثَّابِتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْهُ، ثُمَّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَأَبِي طَلْحَةَ، كُلُّ هَؤُلَاءِ لَمْ يَتَوَضَّئُوا مِنْهُ – البيهقي[214]

-          Muslim ada bawakan hadis bahawa ibn abbas bahawa Nabi saw tidak berwuduk selepas makan masakan.

(354) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ» - مسلم

-          Baihaqi kata, Ibn Abbas sendiri tengok Nabi saw tidak berwuduk selepas makan masakan. (208-29)

 

*** PASAL DUA : KAYU UKUR ULAMA HADIS MODEN

 

149.  Metode ulama kontemporari adalah:

a.       Bercanggah dengan al-Quran

b.       Bercanggah dengan sunnah yang pasti.

c.         Akal.

d.       Emparikal

e.       Kaedah Syariah.

f.         Tarikh dan reality. (209)

g.       Bercanggah dengan apa yang diperkatakan oleh sahabat (210)

 

150. Ibn al-Qayyim ada sebut dalam kitab AL-MANAR AL-MUNIF bahawa dia menolak hadis yang menyebut :

a.       Solat bersugi lebih afdhal dari 70 solat yang tidak bersugi”.

o   Dia tolak kerana matan : mana mungkin dengan kadar bersugi sahaja, sudah digandakan sehingga 70 kali ganda. Tidak munasabah pada akal.

o   Ibn al-Qayyim juga akui bahawa sanad hadis itu tidak kuat.

o   Namun, Ibn al-Qayyim kata, hadis ini antara bukti bahawa boleh diketahui palsu hadis dengan melihat pada matan sahaja (213)

 

b.       Makanan yang paling afdhal di dunia dan akhirat adalah daging.

o   Al-Uqaili kata, hadis ini tidak sahih dari sudut matan.

o   Sanad hadis ini dianggap doif oleh al-Iraqi; doif dan ada syawahid oleh al-Sakhawi; Doif Jiddan oleh al-Saksaki; DOif oleh Ibn ‘Ata’. (215-216)

o   Tapi, dalam ZAD AL-MA’AD ada dijelaskan bahawa hadis ini didokong oleh beberapa ayat al-Quran yang menyebut makanan dalam syurga itu adalah daging sepertu Surah al-Tur, ayat 22 dan Surah al-Waqiah, ayat 21. (216)

o   Dalam sunan Ibn Majah – hadis daripada Abu Darda’, nabi kata: Penghulu segala makanan ahli dunia dan akhirat adalah daging. Hadis buraidah pula, sebaik-baik lauk di dunia dan akhirat adalah daging. Dalam hadis sahih nabi kata – kelebihan Aisyah berbanding semua perampuan adalah seperti kelebihan sarid dari seluruh makan. Sarid itu adalah campuran antara roti dan daging. (216)

 

 

151. IBN AL-QAYYIM kata dalam kitab AL-FURUSIYYAH – sahih sanad adalah salah satu syarat sah hadis, bukan kemestian sahih hadis. Hadis itu dianggap sahih dengan beberapa factor lain; antaranya sah sanad, tidak ada illat, tidak syaz dan nakarah, rawinya tidak menyalahi para siqah yang ramai, atau perawi itu syaz dari sebilangan perawi siqah lain. (213)

وَقد علم أَن صِحَة الْإِسْنَاد شَرط من شُرُوط صِحَة الحَدِيث وَلَيْسَت مُوجبَة لصِحَّته فَإِن الحَدِيث إِنَّمَا يَصح بِمَجْمُوع أُمُور مِنْهَا صِحَة سَنَده وَانْتِفَاء علته وَعدم شذوذه ونكارته وَأَن لَا يكون روايه قد خَالف الثِّقَات أَو شَذَّ عَنْهُم[215]

 

152. Kalau tengok hadis dari sudut bercanggah dengan akal – seperti konsep pahala tidak selaras dengan amal, atau kadar dosa tidak munasabah dengan kesalahan, maka dianggap sebagai palsu seperti yang diperkenalkan oleh Ibn al-Qayyim ini; ia akan ada masalah lain, iaitu berkenaan hadis-hadis yang menyebut berkenaan mukjizat dan karamah para Nabi. (215)

 

153. Antara bentuk hadis palsu adalah apabila bercanggah dengan emparikal. Antara contohnya, dakwaan syiah bahawa Nabi saw sembunyikan wasiat kepada Ali dari diketahui oleh orang ramai.

-          Ini bercanggah bagi sifat Nabi. (219)

 

154. Yang dikatakan mukhlafah/mu’aradhah al-Quran adalah perkara sareh dari al-Quran (219)

 

155. Kritik Matan hadis sebagai mekanisma untuk memastikan orang yang tidak mahir sanad bahawa dia tidak mudah mengamalkan sesuatu hadis yang tidak betul.

 

-          Asal hadis, mesti bersandarkan kepada sanad. (223)

 

156. Kalau tengok hadis dari sudut matan, akal manusia tidak sama antara satu dengan yang lain. Tahap pemahaman manusia juga tidak sama. (223)

 

157. Al-Lakhnawi pernah kata: berapa banyak hadis sahih dan hasan yang dikeluarkan dari kitab sahih, Ibn al-JAwzi simpulkan sebagai doif dan palsu. Berapa banyak perawi siqah yang diterima dihukumkan sebagai lemah dan tercela oleh Ibn al-Jawzi. (224)

 

158. Hadis menyebut bahawa Nabi saw menghidupkan kedua ibu bapanya sudah mati, kemudiannya mereka beriman.

 

-          Hadis ini dianggap palsu oleh al-Daraqutni, al-Juraqani, Ibn al-Jawzi, Ibn Dihyah dan Ibn Nasir al-Din.

-          Imam Sayuti kata, Ibn Jawzi telah menyalahi sebilangan besar imam dan para hafiz hadis. Mereka anggap, hadis ini doif sahaja yang dibenarkan periwayatannya dalam hal fadhail dan manaqib.

-          Antara ulama hadis yang kata boleh riwayat hadis doif dalam hal fadail adalah Khatib al-Baghdadi, Ibn ‘Asakir, Ibn Syahin, al-Suhaili, al-Qurtubi, al-Tabari, Nasiruddin bin al-Munir, Ibn Sayyid al-Nas. (224)

-          Ada yang jawab, hadis ini adalah mukjizat nabi saw. Justeru, tidak boleh menggukana metode akal dalam yang menyanggahi hadis ahad. (225)

-          Komen al-Suhaili :

وَاَللهُ قَادِرٌ عَلَى كُلّ شَيْءٍ وَلَيْسَ تَعْجَزُ رَحْمَتُهُ وَقُدْرَتُهُ عَنْ شَيْءٍ وَنَبِيّهُ عَلَيْهِ السّلَامُ أَهْلٌ أَنْ يَخُصّهُ بِمَا شَاءَ مِنْ فَضْلِهِ وَيُنْعِمَ عَلَيْهِ بِمَا شَاءَ مِنْ كَرَامَتِهِ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ -[216]

 

-          Ini dikuatkan lagi dengan usul, iaitu mukjizat nabi Muhammad sudah pasti lebih hebat berbanding mukjizat nabi lain. Nabi Isa boleh hidupkan orang mati. (226)

 

KITAB MAQAYIIS NAQD MUTUN AL-SUNNAH

 

159. Al-Damiji menyatakan, Ibn al-Jawzi dalam mengkritik hadis, dia dahulukan kritikan dari sudut sanad terlebih dahulu. Selepas itu, baru dia kritik dari sudut matan. (229)

 

160. Ibn al-Jawzi ada kata : kalau tidak lihat pada sanad, ia tidak ada nilai. (230)

 

161.  Sanad dan matan tidak boleh dipisahkan. Tidak dapat nak hukum hadis itu syaz atau lemah kecuali pasti akan ada kecacatan pada sanad hadis. Fokus pada matan tidak akan berlaku kecuali setelah memerhatikan dari sudut sanad terlebih dahulu. (230)

 

162. Kayu ukur hadis dengan melihat kepada sahabat itu tidak berlaku. Tetapi yang berlaku adalah, bagaimana sahabat membandingkan hadis ahad dengan al-Quran dan sunnah yang pasti. Adapun membandingkan hadis dengan akal, itu tidak berlaku dalam kalangan sahabat. (232)

 

FASAL KE 5

KAYU UKUR ULAMA HADIS DALAM MENGKRITIK HADIS DARI SUDUT MATAN

 

163. Asal sesuatu hadis ahad itu tidak diterima selama tidak cukup semua syarat-syarat diterima. Jika tidak ada salah satu dari syarat-syarat tersebut, maka hadis ahad itu tertolak. (235)

 

164. Tolak sesuatu hadis:

a.       Di sisi ulama hadis : Apabila tidak ada salah satu dari syarat-syarat terima, seperti adil, dobit perawi, serta sanad bersambung dan tidak ada syaz dan tidak ada illat tercela yang berlaku pada sanad dan pada matan.

b.       Di sisi ulama usul : ditambah satu lagi, iaitu wujud dalil-dalil yang menyanggahinya.

*bermakna, kalau ikut pendekatan ulama usul, ada 6 syarat hadis itu perlu diterima. (235)

 

165.  Ta’lil di sisi ulama hadis:

a.       Ta’lil بالتفرد – ia boleh juga berlaku pada matan. Disebut sebagai matan yang mungkar.

b.       Ta’lil بالزيادة – seperti hadis mursal dikatakan mawsul, tambahan rawi pada hadis ‘An’anah; tambahan kata perawi itu dengar sebagai ganti pada عنعنة; mudraj, dan ziyadah siqah pada matan.

c.         Ta’lil بالمخالفة : merangkumi syaz, palsu kerana mukhalafah dengan usul, mukhalafah dengan dengan maklumat Tarikh yang pasti. Hadis syaz itu, hadis-hadisnya sahih dan ulama mengamalkan hadis yang menyalahinya.

d.       Ta’lil بالإختلاف – merangkumi hadis mudhtarib.

e.       Ta’lil بالغلط – seperti hadis masuk dalam hadis; musahhaf pada matan dan sanad; hadis maqlub.

f.          Dll – seperti Ta’lil بالشبه dan بنفرة الناقد من معني الحديث (236)

 

TA’LIL بالتفرد

 

166. Ia memang banyak berlaku pada sanad. Tetapi, turut berlaku juga pada matan.

-          Yang berlaku pada matan – apabila seseorang perawi banyak meriwayatkan hadis dengan menggunakan matan yang Gharib, maka itu antara sebab dia boleh ditajrihkan.

-          Berlaku juga, ulama hadis illatkan pada matan hadis dari para siqah yang mereka tafarrud dengannya.

-          Kita selalu dengar istilah بأن له مناكير, أحاديثه مناكير, لا يتابع على حديثه

-          Ibnul Solah masukkan hadis bentuk ini sebagai syaz dan mungkar. (237)

 

CARA PENGKRITIK MELIHAT TAFARRUD

 

PERTAMA : ILLAT PADA HADIS TAFARRUD BUKAN MUTLAK

 

167. Tafarrud tidak mutlak sebagai illat. Ada sahaja hadis tafarrud yang diterima oleh imam hadis, bahkan dianggap sahih. Contoh hadis : انما الأعمال بالنيات

-          Ahmad kata, hadis ini rangkuman perkara islam.

-          Diterima oleh imam hadis seperti Ahmad, Ibn Madini, bukhari, Muslim dll. Al-Hakim kata, hadis ini disepakati. (238)

 

168. Ibn Abi Hatim pernah tanya Abu Zur’ah berkenaan hadis kisah nabi saw dalam gua hira’. Abu Zur’ah kata, hadis itu hanya dari Ali bin Mushir sahaja. hadis itu sahih kerana Ali bin Mushir adalah siqah. (238)

 

169. Yahya al-Qattan agak ketat dalam hal tafarrud. Dia anggap, kalau berlaku pada tafarrud pada seseorang siqah, itu tandanya dia ada waham. Jadi, al-Qattan tidak terima hadis tafarrud kecuali ada mutaba-ah. (239)

-          Antara contohnya, hadis : perempuan tidak boleh bermusafir lebih dari tiga hari.

-          hadis ini hanya ubaidillah bin Umar al-Umari, daripada Nafi’, daripada Abdullah bin Umar.

-          Ubaidillah bin Umar al-Umari dianggap sahih oleh Yahya. (239)

 

170. Al-Bardiji dan Abu Hatim ada menolak hadis dalam sahih bukhari dan Muslim dengan sebab tafarrud, iaitu berkenaan seorang sahabat yang patut dikenakan hukuman hudud, tetapi nabi tidak laksanakan hukuman hanya kerana dia menunaikan solat.

-          Hadis ini, al-Bardiji kata hadis mungkar. Alasannya, perawi bernama Amru bin ‘Asim adalah waham.

-          Abu Hatim kata, hadis ini batil dengan sebab sanad. (239)

-          Imam Muslim ada bawakan hadis ini dari sahabat bernama Abu Umamah dengan disertakan syawahid untuk menolak waham pada Amru bin ‘Asim. (240)

 

171. Ta’lil dengan sebab Tafarrud ini bukan bersifat mutlak. Ia hanya kebiasaan sahaja.

-          Ahmad bin Hanbal pernah kata: jangan kamu catat hadis-hadis Gharib ini, kerana ia mungkar. KEBANYAKKANNYA dari perawi lemah. (240)

-          Di paparkan pandangan negative Abu Daud, Ahmad bin Hanbal, Awzaie terhadap Hadis Gharib (Tafarrud) (241)

RINGKASAN:

 

Apakah hadis tafarrud adalah illat?

a.       Ada ulama hadis terima hadis tafarrud. Macam al-Bukhari dan Muslim.

b.       Ada ulama hadis terima jika ada syawahid dan Mutaba-ah seperti  Yahya al-Qattan dan Muslim.

c.        Ada yang prejudis dengan hadis Tafarrud seperti Abu Daud, Al-Awzaie dan Ahmad bin Hanbal. Al-Bardiji anggap, hadis tafarrud adalah lambang perawi waham.

 

 

 

 

KEDUA : HADIS MUNGKAR

 

172. Kalangan Mutaqaddimin, hadis mungkar adalah hadis tafarrud yang illat. (241)

 

173. Ramai ulama mutaakkhirin namakan hadis mungkar itu adalah hadis doif yang menyalahi riwayat yang diriwayatkan sebilangan besar perawi siqah. (241)

 

174. Bardiji kata, kalau siqah riwayatkan hadis dengan jalur yang sahih – daripada sahabat nabi dengan matan yang ma’ruf, maka itu bukan mungkar dan bukan ma’lul. (242)

 

175.  Pada Imam al-nawawi, kalau hadis itu diriwayatkan oleh seseorang perawi siqah yang dobit dan mutqin, maka itu tidak boleh dikatakan sebagai mungkar. (243)

 

KETIGA : HADIS MUNGKAR TIDAK SEMESTINYA TAFARRUD

 

176. Tafarrud itu ada dua:

a.       Syuyukh

b.       Imam (al-Aimmah)

 

177.  Dalam kalam Imam Muslim dan al-bardiji, tafarud al-Syuyukh tidak diterima. 247)

 

178. Hakim pernah ungkap kata tafarrud, yang ia maksudkan sebagai syaz.

-          Hadis syaz di sisi al-hakim : hadis yang diriwayatkan perawi siqah yang tidak ada mutaba-ah.

-          Dibezakan dengan hadis ma’lul, iaitu hadis syaz tidak semestinya ada illat. (247)

-          Balqini kata : cara al-Hakim adalah, apabila hadis itu menyalahi dengan syawahid dan kaedah. (247)

 

179. Di sisi AL-KHALILI:

-          Hadis tafarrud itu, jika dari hafiz yang masyhur kesiqahan; atau dia seorang imam dari kalangan huffaz, maka ia sahih – disepakati kesahihannya.

-          Syaz pula adalah hanya satu sanad sahaja yang ia ada syaikh, sama ada dia siqah atau tidak.

o   Jika tidak siqah, maka matruk

o   Kalau siqah, maka tawaqquf. (248)

 

180. MU’TAZ : Imam Ahmad apabila sebut HADIS MUNGKAR ATAU NAKARAH, itu bermakna hadis itu tidak diketahui di mana sumbernya; atau tidak ada sumber langsung; atau sandarannya batil; atau rawi itu waham; atau hadis itu palsu, dan tidak sahih dari sudut sandaranya. (250)

 

181. Di sisi PARA IMAM PENGKRITIK, hadis mungkar adalah hadis yang para pengkritik pandang buruk disebabkan kesalahan ulama hadis, sama ada kesalahan itu jelas atau zann imam itu nampak ia ada kesalahan; sama ada disengajakan atau waham; sama ada berlaku pada sanad dan juga matan. (250)

 

182.  Dalam manhaj Ahmad dan al-Qattan, sesuatu hadis yang datang perawi siqah tidak selama-lamanya diterima.

-          Kalau ada tafarrud dan ada qarinah pada hadis itu bahawa perawi itu salah, maka hadis siqah itu tertolak. (250)

 

 

183. IBN RAJAB kata : di sisi Huffaz mutaqaddimin, hadis tafarrud itu yang tidak ada mutaba-ah, mereka anggap sebagai illat.

-          Tetapi, kalau tafarrud itu dari perawi yang terkenal dengan adil dan banyak hafazan seperti al-Zuhri, kadangkala berlaku kritikan juga. (252)

 

184. MU’TAZ : bukan semua hadis tafarrud itu ditolak. Ada ketika ia diterima, seperti Hadis yang dikeluarkan oleh sahih bukhari dan Muslim. (252)

 

185. Tafarrud bukan bukti bahawa perawi hadis itu salah, tetapi sebagai salah satu tanda bahawa perawi hadis itu salah. Justeru, terima atau tolak hendaklah diperhatikan pada qarinah pada perawi dan periwayatannya. (252)

 

BUKAN HADIS YANG DIKETAHUI MELALUI MATAN

 

186. Antaranya sebab sesuatu matan hadis itu jadi NAKARAH adalah:

a.       apabila kandungan matan itu menyalahi perkara yang pasti dalam dalil syarak. (258)

b.       sesuatu perkataan itu tidak munasabah ia sebagai perkataan Nabi. (259)

c.         

 

187. Antara contoh hadis yang mungkar matan:

2904 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَحُجُّ عَنْ أَبِي؟ قَالَ: «نَعَمْ حُجَّ عَنْ أَبِيكَ، فَإِنْ لَمْ تَزِدْهُ خَيْرًا، لَمْ تَزِدْهُ شَرًّا» - ابن ماجة

-          Dari sudut matan hadis, didapati ia tidak munasabah ini adalah perkataan Nabi kerana kelihatannya Nabi saw menyuruh orang melakukan sesuatu perkara dalam pada nabi saw tidak pasti apakah ia memberi manfaat atau tidak. (261)

 

188. Kalau seseorang perawi yang ada meriwayatkan hadis secara mungkar yang tidak banyak, maka ia tidak cacatkan kesiqahan perawi siqah. Hanya ditolak pada hadis yang mungkar sahaja (270)

 

TA’LIL DENGAN SEBAB ZIYADAH (271)

 

189. Ia berlaku dalam bentuk-bentuk berikut:

a.       Mausulkan hadis mursal, marfu’kan hadis mursal; marfu’kan hadis maqtu’. Ini berlaku di sudut sanad. Namanya : المزيد في متصل الإسناد (271)

b.       Berlaku pada sanad dan matan. Dinamakan sebagai MUDRAJ.

 

190. Perbahasan ini – kata imam muslim – ia tidak berlaku kecuali melibatkan perawi yang huffaz; ia tidak waham. (272)

 

191. Ziyadah siqah ini, ada pelbagai pendapat ulama:

 

a.       Terima secara mutlak.

b.       Tidak terima.

c.         Perincian :

                                                               i.      diterima jika ada qarinah.

                                                              ii.      Jika yang ziyadah itu imam malik

                                                            iii.      Ghalib zann seperti ziyadah SA’AD BIN TARIQ berkenaan hadis : “Dijadikan bumi ini sebagai masjid dan dijadikan tanah sebagai bersih. Atau, ziyadah SULAIMAN AL-TAIMI pada hadis Abu Musa : Apabila membaca al-Quran, maka diam. (273-274)

 

192. Nak tahu ziyadah siqah ini adalah dengan membandingkan antara satu riwayat dengan riwayat yang lain. (275)

 

TA’LIL DENGAN MUKHALAFAH مخالفة (276)

 

193. Tidak semua mukhalafah, maka perlu ditolak. Tetapi, perlu tengok qarinah. (277)

 

194. Kalau mukhalafah hadis sesame hadis, antara perkara yang perlu diperhatikan:

 

a.       Apakah pertembungan antara sahabat.

b.       Pertembungan riwayat seorang ulama hadis dengan ulama hadis dalam masa yang berbeza.

c.        Pertembungan riwayat antara murid-murid, walhal dari guru yang sama.

d.       Pertembungan catatan seorang perawi dengan catatan perawi yang lain. (278)

 

PERTAMA : SYAZ

 

195.  Syaz adalah hadis siqah menyalahi dari hadis yang lebih kuat. (277)

 

KEDUA: MENYALAHI HADIS YANG MA’RUFAH.

 

196. Contoh hadis ahad ditolak sebab bercanggah dengan sunnah ma’rufah.  (279). Kata Ibn Taimiyyah:

a.       Hadis bahawa Abu Sufyan kata: “aku akan kahwinkan Ummu Habibah kepada kamu (Nabi). Ibn taimiyyah – Ini salah, kerana Ummu habibah dikahwini nabi sebelum Abu Sufyan masuk islam.

b.       Ada hadis kata, nabi solat Gerhana dengan tiga rakaat dan empat rakaat. Ini ditolak, kerana Nabi saw hanya solat gerhana seumur hidup hanya sekali sahaja, itu dengan dua rakaat.

وَقَالَ مُقَاتِلٌ فِي يَوْمِ الثُّلَاثَاءِ وَالْأَرْبِعَاءِ. قَالَ: وَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ {خَلَقَ اللَّهُ التُّرْبَةَ يَوْمَ السَّبْتِ} قَالَ: وَهَذَا الْحَدِيثُ مُخَالِفٌ لِمَا تَقَدَّمَ وَهُوَ أَصَحُّ فَصَحَّحَ هَذَا لِظَنِّهِ صِحَّةَ الْحَدِيثِ إذْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلَكِنَّ هَذَا لَهُ نَظَائِرُ رَوَى مُسْلِمٌ أَحَادِيثَ قَدْ عَرَفَ أَنَّهَا غَلَطٌ مِثْلَ قَوْلِ أَبِي سُفْيَانَ لَمَّا أَسْلَمَ: أُرِيدَ أَنْ أُزَوِّجَك أُمَّ حَبِيبَةَ وَلَا خِلَافَ بَيْنِ النَّاسِ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا قَبْلَ إسْلَامِ أَبِي سُفْيَانَ وَلَكِنَّ هَذَا قَلِيلٌ جِدًّا وَمِثْلَ مَا رَوَى فِي بَعْضِ طَرْقِ حَدِيثِ صَلَاةِ الْكُسُوفِ أَنَّهُ صَلَّاهَا بِثَلَاثِ ركوعات وَأَرْبَعٍ وَالصَّوَابُ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّهَا إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً بِرُكُوعَيْنِ[217]

c.         Hadis berikut:

1651 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ح وحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَا حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَلَا صَوْمَ حَتَّى يَجِيءَ رَمَضَانُ» - ابن ماجة

-          Dalam ta’liq Muhammad Fuad Abd al-Baqi menukilkan komentar Albani bahawa hadis ini sahih[218].

-          Hadis ini tafarrud al-‘Ala serta tidak ada mutaba-ah.

-          Hadis ini bercanggah dengan Sunnah ma’rufah, iaitu hadis: (280)

1970 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، حَدَّثَتْهُ قَالَتْ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَهْرًا أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ " – البخاري

 

197. Hadis yang menyatakan bahawa Nabi saw letak batu di perut kerana lapar:

36811 - وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " مَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ يَحْفِرُونَ الْخَنْدَقَ ثَلَاثًا مَا ذَاقُوا طَعَامًا , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ , إِنَّ هَاهُنَا كُدْيَةً مِنَ الْجَبَلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " رُشُّوا عَلَيْهَا الْمَاءَ , فَرَشُّوهَا ثُمَّ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ الْمِعْوَلَ أَوِ الْمِسْحَاةَ ثُمَّ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ , ثُمَّ ضَرَبَ ثَلَاثًا فَصَارَتْ كَثِيبًا , قَالَ جَابِرٌ: فَحَانَتْ مِنِّي الْتِفَاتَةٌ , فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ شَدَّ عَلَى بَطْنِهِ حَجَرًا " – مصنف ابن أبي شيبة

-          Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah. Ahmad juga riwayat. Dalam tahqiq Syuaib al-Arnau’t, bahawa hadis ini sahih[219].

إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أيمن المكي والد عبد الواحد، فمن رجال البخاري

 

-          Hadis itu batil mengikut Ibn Hibban, kerana ia bercanggah dengan hadis sahih: (287)

1961 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لاَ تُوَاصِلُوا» قَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ، قَالَ: «لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ إِنِّي أُطْعَمُ، وَأُسْقَى، أَوْ إِنِّي أَبِيتُ أُطْعَمُ وَأُسْقَى» - البخاري, بَابُ الوِصَالِ، وَمَنْ قَالَ: «لَيْسَ فِي اللَّيْلِ صِيَامٌ»

 

KETIGA : MENYALAHI AL-QURAN

 

198. Antara sebab ulama hadis memandangkan sesuatu hadis sebagai ma’lul, apabila hadis itu bercanggah dengan al-Quran, Sunnah yang masyhur atau Ijmak yang qatie; iaitu, apabila menyalahi secara sarih tanpa dapat dihimpun dan ditawfiqkan (diselaraskan). (289)

 

199. Ada pula berkata, yang dikatakan menyalahi itu adalah apabila menyalahi usul. Maksud dengan usul adalah, zahir al-Quran, Sunnah yang sahih, Ijmak atau pandangan perawi yang lebih tinggi. (289)

 

SIKAP SYAFIE

 

200. Kaedah yang ditetapkan oleh al-Syafie: hadis ahad yang didapati menyalahi dengan hadis-hadis yang lebih kuat, malah dikuatkan pula dengan zahir al-Quran, maka caranya adalah hadis ahad itu dianggap Mansukh, jika diketahui tariknya; ataupun tarjih. Ini yang syafie lakukan – dia Kembali kepada hadis yang mahfuz. (293) kata Imam Syafie dalam al-Risalah:

ولا يُستدل على أكثرِ صدق الحديث وكذبه إلا بصدق اُلمخبِر وكذبه، إلا في الخاصِّ القليل من الحديث، وذلك أن يُستدل على الصدق والكذب فيه بأن يُحَدِّث المحدث ما لا يجوز أن يكون مثله، أو ما يخالفه ما هو أَثبتُ وأكثرُ دلالاتٍ بالصدق منه[220]

 

201. Yang dimaksudkan dalil yang lebih kuat benarnya adalah al-Quran, sunnah masyhurah dan Ijmak yang qatie. (239)

 

202. Imam syafie kata, orang yang kata al-Quran bertembung dengan hadis, maka hadis itu hendaklah ditolak, itu jahil (239)

 

203. Syafie anggap, hadis yang telah ditetapkan sahih oleh imam hadis, maka itu tidak akan bercanggah dengan al-Quran. (239)

 

204. Syafie kata, hadis tidak bercanggah dengan al-Quran. bahkan, hadis akan menjelaskan al-Quran, sama ada ia menjadi khusus, atau umum, atau nasikh atau Mansukh. Dengan itu, kena ikut hadis kerana firman Allah: “apa yang Allah bawakan kepada kamu, maka hendaklah kamu ambi”". (239)

 

205.  Syafie punya pendekatan adalah lihat pada sanad dulu. Jika ada dua hadis yang sahih, maka ditarjihkan hadis yang didokong zahir al-Quran, dan anggap hadis yang tidak didokong al-Quran itu sebagai syaz. Ataupun, sesuatu hadis itu ditambah lebih doif, apabila kelihatan bercanggah dengan zahir al-Quran. (294)

 

206. Syafie akan tarjihkan hadis yang selaras dengan kaedah. (294)

 

SIKAP HANBALI

 

207.  Ahmad bin Hanbal ada tulis kitab bertajuka “al-Sunnah Ma’a al-Quran”. kitab itu menolak pendapat yang menolak hadis yang bercanggah dengan al-Quran. (296)

-          Dalam kitab itu, dinukilkan komentar Ibn Ma’in bahawa ia adalah dibuat oleh zindiq. (296)

 

IBN HIBBAN

 

208. Kata Ibn Hibban : Sesuatu hadis yang ditolak kerana bercanggah dengan al-Quran, sunnah, ijmak, qiyas dll, itu adalah hadis ahad yang tafarrud yang tidak ada mutaba-ah.

-          Contoh : hadis dari ibn Mas’ud yang menyatakan bahawa Nabi saw berwuduk menggunakan air nabiz, iaitu ketika ketiadaan air. (299)

أَبُو زيد يروي عَن بن مَسْعُود مَا لم يُتَابع عَلَيْهِ لَيْسَ يدْرِي من هُوَ لَا يعرف أَبوهُ وَلَا بَلَده وَالْإِنْسَان إِذا كَانَ بِهَذَا النَّعْت ثمَّ لم يرو إِلَّا خَبرا وَاحِدًا خَالف فِيهِ الْكتاب وَالسّنة وَالْإِجْمَاع وَالْقِيَاس وَالنَّظَر والرأي يسْتَحق مجانبته فِيهَا وَلَا يحْتَج بِهِ رَوَى عَن بن مَسْعُود أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم تَوَضَّأَ بِالنَّبِيذِ[221]

 

209. Dalam pendekatan Ibn Hibban ini, dia menolak hadis yang bercanggah dengan al-Quran, apabila didapati doif pada sanad terlebih dahulu. (299)

-          Al-Tarmizi kata, hadis yang sebut wuduk dengan air nabiz ketika ketiadaan air, ada perawi bernama Abu Zaid – seorang majhul di sisi ulama hadis.

-          Namun begitu, ada ulama yang kata boleh wuduk dengan nabiz ketika ketiadaan air, iaitu SUFYAN AL-SAURI. (299)

-          Ulama yang kata tidak boleh wuduk dengan air nabiz adalah Syafie, Ahmad dan ishaq.

-          Hujah Tarmizi dari sudut bercanggah dengan al-Quran adalah ayat yang Allah kata: “kalau kamu tidak dapati air, maka hendaklah kamu tayammum dengan debu yang baik”. (300)

-          MU’TAZ : jelas tindakan ini bukan menyalahi al-Quran itu sebagai punca utama hadis itu ditolak. Tetapi, ia sebagai mukammalah (penyempurna) sahaja. (300)

 

210. Contoh hadis muslim, tetapi dianggap ada kecatatan (illat) dengan sebab bercanggah dengan al-Quran:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِي فَقَالَ: «خَلَقَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ التُّرْبَةَ يَوْمَ السَّبْتِ، وَخَلَقَ فِيهَا الْجِبَالَ يَوْمَ الْأَحَدِ، وَخَلَقَ الشَّجَرَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ، وَخَلَقَ الْمَكْرُوهَ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ، وَخَلَقَ النُّورَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ، وَبَثَّ فِيهَا الدَّوَابَّ يَوْمَ الْخَمِيسِ، وَخَلَقَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعْدَ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فِي آخِرِ الْخَلْقِ، فِي آخِرِ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ الْجُمُعَةِ، فِيمَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ» - مسلم, 2789, بَابُ ابْتِدَاءِ الْخَلْقِ وَخَلْقِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

-          Hadis ini ditolak, walaupun ia sahih disisi imam muslim. Hujah Imam al-Bukhari, dalam hadis ini sebenarnya bukan perkataan Nabi, tetapi perkataan Ka’ab al-Ahbar. (300)

وروى إسماعيلُ بْن أُمَيَّة، عَنْ أَيوب بْن خَالِد الأَنصاريّ، عَنْ عَبد اللهِ بْن رَافِعٍ، عَنْ أَبي هُرَيرةَ، عَن النبيِّ صَلى اللَّهُ عَلَيه وسَلم، قَالَ: خَلَقَ اللَّه التُّربَةَ يَومَ السَّبتِ. وقَالَ بعضُهم: عَنْ أَبي هُرَيرةَ، عَنْ كَعب، وهو أصح[222]

-          Muktaz kata, ini bercanggah dengan al-Quran. (300)

 

BERCANGGAH DENGAN IJMAK

 

211. Khatib al-Baghdadi ambil pendekatan Ulama Usul menyatakan bahawa hadis ahad ditolak jika bercanggah dengan ijmak. (301)

 

212. Imam syafie pernah kata: ijmak itu lebih besar berbanding khabar fard. (302)

-          Muktaz : ini datang dari ahli usul, bukan datang dari ahli hadis.

-          Dalam manhaj ahli hadis, ia adalah isu hadis tafarrud yang bercanggah dengan lain, maka hadis itu adalah ilal. (304)

 

213. Ada khilaf dalam isu ijmak menyalahi hadis ahad. Ibn Rajab al-hanbali anggap, hadis ahad yang bercanggah dengan ijmak tidak boleh diamalkan. Bermakna, ijmak sebagai kayu ukur dalam menentukan illat sesuatu hadis. (304)

 

BERCANGGAH DENGAN AKAL

 

214. Kata Khatib : tidak diterima hadis ahad yang bercanggah dengan akal. (305)

وَلَا يُقْبَلُ خَبَرُ الْوَاحِدِ فِي مُنَافَاةِ حُكْمِ الْعَقْلِ وَحُكْمِ الْقُرْآنِ الثَّابِتِ الْمُحْكَمِ , وَالسُّنَّةِ الْمَعْلُومَةِ , وَالْفِعْلِ الْجَارِي مَجْرَى السُّنَّةِ , وَكُلِّ دَلِيلٍ مَقْطُوعٍ بِهِ[223]

 

 

215. Ibn Jawzi pun kata : Setiap hadis yang bercanggah dengan akal, bercanggah dengan usul. Maka ia palsu. (305)

 

216. Al-Zarkashi dan Ibn Hajar juga tegaskan bahawa para ulama usul menilai bahawa tanda-tanda hadis palsu adalah hadis itu tidak masuk akal dan tidak dapat ditakwil. Ini kerana, tidak munasabah syarak bercanggah dengan tuntutan akal. (305)

وَمِنْهَا جعل بعض الْأُصُولِيِّينَ من دَلَائِل الْوَضع أَن يُخَالف الْعقل فقد قَالَ الله تَعَالَى {لآيَات لقوم يعْقلُونَ}[224]

 

217. Yang dimaksudkan bercanggah dengan akal itu adalah bercanggah dengan perkara badihiyat al-Uqul (perkara yang difahami oleh akal secara pasti). (206)

 

218. Ibn Abi Hatim : dibandingkan kesahihan hadis itu dengan adil perawi, juga dipastikan perkataan dalam matan hadis itu munasabah adalah perkataan Nabi saw. (306)

ويقاس صحة الحديث بعدالة ناقليه، وأن يكون كلاما يصلح أن يكون من كلام النبوة[225]

 

219. MUKTAZ : Akal yang dimaksudkan adalah perkara yang menyalahi perkara qatie pada akal, atau perkara yang mustahil pada akal. (206)

 

220. Muktaz : pendekatan akal ini bukan cara ulama hadis, tetapi pendekatan ahli Usul. (306)

 

221. Penting berkenaan akal:

a.        Ia tidak ada kaitan dengan perkara yang akal manusia tidak faham.

b.        Perkara yang ada kaitan dengan kebodohan.

c.        Akal yang diikat factor al-Quran, bukan sebaliknya. (307)

 

MENYALAHI DENGAN TARIKH YANG DIKETAHUI

 

222. Sufyan al-Sauri pernah kata : kita menggunakan untuk mereka (perawi dusta) dengan melihat kepada tarikh. (307)

 

223. Al-Zarkashi kata, tahu Tarikh ini berkaitan dengan matan hadis. Ia bermanfaat untuk nak tahu nasikh dan Mansukh. (307)

 

224. Antara hadis dalam muslim yang ditolak:

 

حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ لَا يَنْظُرُونَ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ وَلَا يُقَاعِدُونَهُ، فَقَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا نَبِيَّ اللهِ ثَلَاثٌ أَعْطِنِيهِنَّ، قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: عِنْدِي أَحْسَنُ الْعَرَبِ وَأَجْمَلُهُ، أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ، أُزَوِّجُكَهَا، قَالَ: «نَعَمْ» - مسلم, بَابُ مِنْ فَضَائِلِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, 2501

-          Hadis ini dianggap palsu oleh Ibn Hazm.

-          Ibn al-Qayyim kata, hadis ini ditolak satu Jemaah dari kalangan penghafal hadis dan mereka anggap bahawa ia kesalahan Muslim.

وَقَدْ رَدَّ هَذَا الْحَدِيث جَمَاعَة مِنْ الْحُفَّاظ وَعَدُّوهُ مِنْ الْأَغْلَاط فِي كِتَاب مُسْلِم قَالَ بن حَزْم هَذَا حَدِيث مَوْضُوع لَا شَكَّ فِي وَضْعه[226]

-          Hujah dari sudut matan – tarikh: Rasulullah saw kahwin dengan Ummu Habibah sebelum pembukaan kota mekah, sedangkan ketika itu Abu Sufyan masih kafir lagi. (308)

فَإِنَّهُ لَمْ يَخْتَلِف فِي أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا قَبْل الْفَتْح بِدَهْرٍ وَأَبُوهَا كَافِر[227]

-          Ahli tarikh sepakat kata, bahawa dia berkahwin dengan Abdullah bin Jahsh dan dia bersama dengan suaminya berhijrah ke Habshah. Di sana, suaminya menjadi Nasrani, tetapi dia kekal dengan islam. Makanya, Nabi saw meminang Ummu Habibah semasa dia di Habsyah yang ketika itu pada tahun 7 hijrah. (308)

-          Semua sepakat kata, Abu Sufyan masuk Islam bersama dengan Muawiyyah pada tahun ke 8 hijrah, iaitu semasa pembukaan kota mekah. (308)

-          Ada yang takwil bahawa Nabi saw ulangi akad nikah selepas pembukaan kota mekah, Muktaz kata, dakwaan itu batil.

-          Ibn al-Qayyim menyebut dalam kitab Jila al-afham bahawa hadis ini tidak mahfuz. (310)

فَالصَّوَاب أَن الحَدِيث غير مَحْفُوظ بل وَقع فِيهِ تَخْلِيط وَالله أعلم[228]

-          Hadis ini ada perawi bernama IKRIMAH BIN AMMAR. Imam bukhari tidak berhujah dengan Ikrimah.

-          Baihaqi ada kupas bahawa ijmak ahli maghazi bahawa hadis ini menyalahi ahli maghazi berkenaan kisah ummu habibah ini. (310)

فَهَذَا أَحَدُ مَا اخْتَلَفَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِيهِ، فَأَخْرَجَهُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، وَتَرَكَهُ الْبُخَارِيُّ، وَكَانَ لَا يَحْتَجُّ فِي كِتَابِهِ الصَّحِيحِ بِعِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، وَقَالَ: لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ كِتَابٌ فَاضْطَرَبَ حَدِيثُهُ، قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: وَهَذَا الْحَدِيثُ فِي قِصَّةِ أُمِّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْمَغَازِي عَلَى خِلَافِهِ، فَإِنَّهُمْ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي أَنَّ تَزْوِيجَ أُمَّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَانَ قَبْلَ رُجُوعِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَأَصْحَابِهِ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ، وَإِنَّمَا رَجَعُوا زَمَنَ خَيْبَرَ، فَتَزْوِيجُ أُمِّ حَبِيبَةَ كَانَ قَبْلَهُ وَإِسْلَامُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ كَانَ زَمَنَ الْفَتْحِ أَيْ فَتْحِ مَكَّةَ بَعْدَ نِكَاحِهَا بِسَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ، فَكَيْفَ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ تَزْوِيجُهَا بِمَسْأَلَتِهِ، وَإِنْ كَانَتْ مَسْأَلَتُهُ الْأُولَى إِيَّاهُ وَقَعَتْ فِي بَعْضِ خَرَجَاتِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَهُوَ كَافِرٌ حِينَ سَمِعَ نَعْيَ زَوْجِ أُمِّ حَبِيبَةَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ، وَالْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ وَقَعَتَا بَعْدَ إِسْلَامِهِ لَا يَحْتَمِلُ إِنْ كَانَ الْحَدِيثُ مَحْفُوظًا إِلَّا ذَلِكَ وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ[229]

-          Ibn Taimiyyah juga nyatakan bahawa Imam Muslim salah. (310)

رَوَى مُسْلِمٌ أَحَادِيثَ قَدْ عَرَفَ أَنَّهَا غَلَطٌ مِثْلَ قَوْلِ أَبِي سُفْيَانَ لَمَّا أَسْلَمَ: أُرِيدَ أَنْ أُزَوِّجَك أُمَّ حَبِيبَةَ وَلَا خِلَافَ بَيْنِ النَّاسِ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا قَبْلَ إسْلَامِ أَبِي سُفْيَانَ وَلَكِنَّ هَذَا قَلِيلٌ جِدًّا[230]

 

225. Hadis bukhari:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يُحَدِّثُنَا عَنْ " لَيْلَةِ أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَسْجِدِ الكَعْبَةِ: جَاءَهُ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ، قَبْلَ أَنْ يُوحَى إِلَيْهِ، وَهُوَ نَائِمٌ فِي مَسْجِدِ الحَرَامِ – البخاري, بَابُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَامُ عَيْنُهُ وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ, 3570

-          Hadis ini dikritik oleh Ibn Hajar dengan menyatakan bahawa ia diingkari oleh al-Khitabi, Ibn Hazm, Abdul Haq, Qadhi Iyyadh dan al-Nawawi. Alasannya adalah dalam riwayat ini menyatakan bahawa pada malam Nabi saw diisra’kan, Nabi saw belum mendakwa wahyu. Ini tidak munasabah kerana mana mungkin Nabi saw diisra’kan tanpa diwahyukan terlebih dahulu. (311)

وَقَوْلُهُ وَقَبْلَ قبل أَن يُوحى إِلَيْهِ انكرها الْخطابِيّ وبن حَزْمٍ وَعَبْدُ الْحَقِّ وَالْقَاضِي عِيَاضٌ وَالنَّوَوِيُّ وَعِبَارَةُ النَّوَوِيِّ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ شَرِيكٍ يَعْنِي هَذِهِ أَوْهَامٌ أَنْكَرَهَا الْعُلَمَاءُ أَحَدُهَا قَوْلُهُ قَبْلَ أَنْ يُوحَى إِلَيْهِ وَهُوَ غَلَطٌ لَمْ يُوَافَقْ عَلَيْهِ وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ فَرْضَ الصَّلَاةِ كَانَ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ فَكَيْفَ يَكُونُ قَبْلَ الْوَحْيِ انْتَهَى[231]

-          Kritikan terhadap hadis ini turut berlaku dari sudut sanad, iaitu perawi yang bernama Syarik bin Abdullah bin Abi Namr – dianggap idhtirab, dia tidak dhobit dan buruk hafalannya. (311)

وهو كما قال مسلم فَإِنَّ شَرِيكَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ اضْطَرَبَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَسَاءَ حِفْظُهُ ولم يضبطه[232]

 

BERCANGGAH DENGAN EMPARIKAL

 

226. Di sisi ulama hadis, pendekatan Ini dibawah maksud bercanggah dengan akal. (312)

-          Kata Ibn Hajar:

ومثل للثاني بما تدفع العقول صحته بموضوعها والأدلة المنصوصة فيها نحو الإخبار عن قدم الأجسام وما أشبه ذلك. ويلتحق به ما يدفعه الحس والمشاهدة كالخبر عن الجميع بين الضدين وقول الإنسان: أنا الآن طائر في الهواء أو أن مكة لا وجود لها في الخارج[233]

 

227. Ibn al-Qayyim juga mengatakan, antara bukti palsu apabila berlaku takzib pada emparikal.

-          Contoh : ada hadis kata : “apabila seseorang itu bersin semasa meriwayatkan hadis, maka itu tanda benarnya” (312)

-          Ibn al-Qayyim : kalau 100 kali bersin pun dalam meriwayatkan hadis, itu tidak dihukumkan sebagai sahih. Seorang yang bersaksi palsu, kalau dia bersin, ia tidak menjadikan ia benar. (313)

 

228. Ada hadis yang bercanggah dengan emparikal, tetapi terbuka kepada takwil.

-          Contohnya:

-        عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَيْحَانُ وَجَيْحَانُ، وَالْفُرَاتُ وَالنِّيلُ كُلٌّ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ» - مسلم, بَابُ مَا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ, 2839

-          Ibn kathir takwil hadis ini dengan kata bahawa seakan-akan air sungai itu menyerupai sungai syurga dari sudut sifat, rasa dan aliran airnya. (314)

وَكَأَنَّ الْمُرَادَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مِنْ هَذَا أَنَّ هَذِهِ الْأَنْهَارَ تُشْبِهُ أَنْهَارَ الْجَنَّةِ فِي صَفَائِهَا وَعُذُوبَتِهَا وَجَرَيَانِهَا وَمِنْ جِنْسِ تِلْكَ فِي هَذِهِ الصِّفَاتِ وَنَحْوِهَا[234]

 

BERCANGGAH DENGAN PENDAPAT PERAWI DAN MAZHABNYA

 

229. Apabila seseorang perawi meriwayatkan sesuatu hadis, dan didapati amalannya adalah berbeza, maka dianggap dia waham, jika dia dari kalangan siqah; dianggap sebagai lemah, jika dia bukan dari kalangan siqah. (215)

 

230. Ibn Rajab al-Hambali ada buat kaedah ilal: (215)

قاعدة في تضعيف حديث الراوي إذا روي ما يخالف رأيه

 

231. Muktaz : sahabat bersih dan pasti melakukan perkara yang menyalahi hadis Nabi saw. (215)

 

232. Ibn Rajab kata, Ahmad bin Hanbal dan kebanyakkan huffaz hadis mendoifkan hadis sebegini. Antaranya