Saturday, 8 March 2014

Ijmak ahli Madinah

IJMAK AHLI MADINAH

Yang dimaksudkan dengan ijmak ahli Madinah adalah kesepakatan yang berlaku di kalangan rakyat Madinah pada era Sahabat dan Tabiin sahaja. Adapun selepas itu, ia tidak dibawah perbincangan ijmak ahli Madinah.

Perkara ini diperjelaskan oleh Ibn al-Hajib, malahan dalam al-Muwatta' dipamerkan 46 masalah hukum diijmakkan oleh ahli Madinah. (505)

Melihat ijmak ahli Madinah ini, perlu dilihat dalam dua kerangka, iaitu;

Pertama : manqul

Riwayat yang disepakati oleh Ahli Madinah di dahulukan berbanding riwayat lain. Contoh dalam perkara ini adalah qunut subuh.

Pengamalan ini, bukan sekadar berlaku dalam mazhab Maliki, tetapi berlaku juga dalam pengamalan imam al-Bukhari.

"Abu al-Abbas al-Qurtubi menyatakan bahawa nukilan riwayat ahli madinah sampai tahap mutawatir dan menghasilkan pengetahuan secara qatie. Ia wajar didahulukan berbanding khabar ahad dan Qias. (507)"

Namun begitu, Jumhur ulama mendahului riwayat yang lebih dhobit dan 'adalah berbanding melihat kepada tempat. (506)

Dua: ijtihad ahli Madinah

Di kalangan ulama mazhab Maliki sendiri, hal ini dilihat dalam 3 bentuk;

Satu:
Ia tidak boleh dianggap sebagai ijmak,  dan tidak boleh mentarjihkan ijtihad orang lain.

Dua:
Ia bukan hujah, namun ia boleh mentarjihkan ijtihad orang lain.

Tiga:
ia adalah hujah, tetapi tidak haram jika menyalahinya.

Empat:
ia adalah hujah dan boleh mentarjih pendapat yang menyalahinya. Ini dipendapatkan oleh Abu al-Abbas al-Qurtubi. (508)

Sebilangan ulama maliki mengatakan bahawa kesepakatan ahli Madinah bukan ijmak dan tidak semestinya menjadi hujah sebaliknya al-Qarafi dan Ibn al-Qayyim anggap ia sebagai hujah, walaupun tidak anggap ia setahap ijmak.

kesimpulan Wahbah al-Zuhaili;

Satu:
Ijmak ahli Madinah hanya berlaku pada riwayat sahaja, malahan ia dianggap setahap mutawatir

dua:
kesepakatan dalam perkara ijtihad,  ia adalah hujah, tp tidak boleh dianggap sebagai ijmak. (508)

DALIL

Dalil yang digunakan oleh ulama maliki dalam menyatakan bahawa amalan ahli Madinah sebagai hujah adalah merujuk kepada hadis bahawa Nabi Muhammad saw berkata, "Sesungguhnya Madinah adalah baik;  ia boleh mencuci kotoran seperti mana besi tercuci dari karat".

mereka menyatakan,  kesalahan adalah kotoran. Kotoran itu telah dinafikan berlaku di Madinah.

Dijawab bahawa kotoran dalam hadis tidak bermaksud mereka terselamat dari sebarang kesalahan, sebaliknya ia merujuk bahawa madinah sebagai tempat yang lebih afdhal dari tempat lain.

ini kerana, jika dianggap kotoran itu adalah kesalahan, terdapat banyak hadis yang mempamerkan kalimah kotor, tetapi tidak merujuk kepada salah. Contohnya hadis, "anjing adalah kotor dan harganya turut kotor"

mereka berhujah juga bahawa orang madinah adalah orang yang hampir dengan nabi, makanya mereka melihat penurunan wahyu,  mendengar tafsiran dan mengetahui keadaan Nabi muhamad. Makanya, mereka didahulukan berbanding yang lain.  Hujah ini dikemukakan oleh Ibn al-Hajib. (510)

Dijawab bahawa mendahulukan riwayat ahli Madinah jika tidak menyalahi periwayatan yang banyak. Namun, jika bertembung dengan periwayatan yang banyak,  maka riwayat ahli Madinah perlu diketepikan.  Ini kerana, dalam kaedah ulum al-Hadis menyatakan, "banyak perawi ditarjihkan ketika kesamaan pada sudut perawi dari sudut keadilan dan dhobit". (511)

Al-Syafie menolak ijmak ahli Madinah dengan alasan bahawa perkara yang diijmakkan itu hendaklah kesepakatan pada semua tempat, bukan sesuatu tempat sahaja.

Wallahu alam

8 mac 2014| 7:17 malam | seksyen 7, shah alam

1 comment:

  1. Salam ustaz. Kalau tidak keberatan boleh saya dapatkan details rujukan ustaz bagi post ini. Sekarang saya dalam rangka siapkan assignment berkaitan manhaj imam maliki dalam istinbad hukum dari amal ahli madinah. Kalau tidak keberatan , ini emel saya : afiqah_kamil@yahoo.com . jazakallah

    ReplyDelete